Przejdź do treści

Marta Bartkowiak |Fotel 2.0 – ujęcie mebla nie tylko w formie relaksu

Wystawa stanowi uzupełnienie do rozprawy doktorskiej o tym samym tytule

Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9

Czas trwania wystawy to 12.09.2023 – 25.09.2023

Punktem wyjścia rozprawy naukowej pt. „Fotel 2.0 – ujęcie mebla nie tylko w formie relaksu” stanowiło poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę fotela we współczesnym wnętrzu, jak i rolę projektanta w dzisiejszym zdominowanym przez technologię świecie. 

Do napisania pracy posłużyłam się badaniem ankietowym, w którym respondenci odpowiadali na pytania dotyczące nie tylko fotela, ale także odbioru przez nich ich przestrzeni życiowej i spojrzenia na otaczający, ewoluujący na naszych oczach, świat.Kwestionariusz został przeze mnie w pracy szczegółowo omówiony, a analiza otrzymanych odpowiedzi stanowi istotny element rozprawy. 

Wnioski z otrzymanych badań opisane zostały w kolejnym rozdziale, w którym poruszam najważniejsze problemy dzisiejszego świata związane przede wszystkim z ekologią, które w istotny sposób redefiniują rolę dzisiejszego projektanta.

Pracę podsumowuję opisem funkcjonalności zaprojektowanej aplikacji, która stanowi odpowiedź na postawioną tezę, że w dzisiejszym świecie należy w jak najbardziej rzetelny sposób wykorzystać udogodnienia technologiczne w celu ochrony planety i nas samych przed katastrofą ekologiczną. Zaprojektowane narzędzie stanowi formę pracy praktycznej, a każdy użytkownik staje się projektantem.


  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 08.09.2023, 15:56
  • Ostatnia edycja: 08.09.2023, 15:56