Przejdź do treści

Krzysztof Molenda | Między wierszami

Vinci ART GALLERY
Galeria Sztuki Współczesnej
Rynek Śródecki 15/2 Poznań

Artysta swoje prace graficzne i malarskie traktuje jako zapis, ślad, w którego treść wpisane są w sposób naturalny i intuicyjny informacje z emocjonalnego i fizycznego otoczenia. Zawierają syntezę odczuwania przestrzeni, czasu, własnej obecności, warsztatu i materiału. Współczesny miejski pejzaż to napisy hasła, słowa, teksty. Informujące, namawiające, promujące, nakazujące, zakazujące, popierające i negujące. Mają swoje ideowe znaczenie i swoją formę.

Prezentowane na wystawie prace to wielkoformatowe, czarno-białe i kolorowe malarskie kompozycje typograficzne. Teksty będące na granicy czytelności stają się abstrakcyjnymi formami, stają się obrazem – intrygując i prowokując do wielowarstwowego dekodowania lingwistycznych i formalnych znaczeń. Powstały z dialogu z literaturą i poezją, z rozmyślań, rozmów i obserwacji. Autorką dużej części tekstów jest poetka Barbara Feleniak.

Tytuł wystawy „Między wierszami” odnosi się do ukrytych znaczeń, przesłań, emocji, które można odnaleźć w tekście, ale i poza tekstem. Słowa same w sobie niosą znaczenia, ale istnieją także dodatkowe znaczeniowe i emocjonalne warstwy, treści czysto malarskie, które można dostrzec czytając obrazy „między wierszami”, poza tekstem.

Słowa w obrazach i obrazy ze słów mogą być postrzegane jako metaforyczna brama osobistych odczuć i interpretacji, która prowadzi nas do nieznanych obszarów, dodatkowych sensów poza tymi, które są dosłownie zapisane, gdzie nasze możliwości są nieograniczone, ale jednocześnie niosą ze sobą niepewność i ryzyko. To zaproszenie do osobistego rozumienia i interpretacji wizualnego oraz słownego przekazu.

Sądzę, że każde przedstawienie plastyczne zawiera w sobie realność otaczającej nas rzeczywistości i jej zjawisk. I choć często bywa dalekie od źródłowego wizerunku i doświadczenia, pozostaje z tą realnością powiązane. Indywidualne doświadczenia otwierają nowe możliwości, nową drogę. Wynikają ze świadomych poszukiwań, ale też z nasłuchiwania i obserwacji. Ze stałych praktyk i fascynacji, ale też nagłego irracjonalnego impulsu, czy też przypadku. Często to, co się dzieje poza zamysłem, intelektualną i formalną spekulacją, stanowi o wartości pracy zarówno dla autora, jak i dla odbiorcy.

KM


Krzysztof Molenda (ur. 1959). Studiował w latach 1979-1984 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UAP), dyplom 1984 na Wydziale Grafiki. Obecnie Kierownik Pracowni Wydawnictw na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową i malarstwem. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 05.08.2023, 18:33
  • Ostatnia edycja: 05.08.2023, 18:33