Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej 

7. edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.

TERMIN NADSYŁANIA 15.10.2023 do godziny 23:59

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne oraz uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu do pobrania: DO POBRANIA – Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej (rzezba-uap.pl)


Przebieg konkursu:
 – etap 1 
15.10.2023 – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl , format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),

 – etap 2 
19–23.10.2023 – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),

– etap 3
23.10.2023 – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.

 – etap 4 
10.11.2023 – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.

 – etap 5
15.11.2023 – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.

 – etap 6
Wystawa konkursowa – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 


Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie

Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej (rzezba-uap.pl)


                  Biennale jest 7. edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955–2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu).

            Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej. Umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom. Konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

Prof. Józef Kopczyński to polski artysta rzeźbiarz, prof. dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Oprócz rzeźby zajmował się medalierstwem, malarstwem, rysunkiem, a po 1970 roku także grafiką. Do ważniejszych dzieł z dziedziny plastyki plenerowej i pomnikowej zalicza się: Helios na pl. Rapackiego w Toruniu, pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego na dziedzińcu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, pomnik Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach, pomnik Jana Śniadeckiego i pomnik Walki i Męczeństwa w Żninie, rzeźbę Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W dziedzinie plastyki sakralnej do osiągnięć zalicza się: figurę Chrystusa w kościele franciszkanów w Koszalinie i ołtarz w kościele dominikanów w Poznaniu. 

            Mottem projektu jest sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów – „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”. 

HISTORIA KONKURSU:

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego, który odbył się w Galerii Miejskiej w Mosinie – obecnie  Galeria Sztuki w Mosinie. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym. 

W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W trzeciej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 72 uczestników. Po raz pierwszy główna nagroda została wręczona w dwóch kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska” oraz „Medal i płaskorzeźba”. Zostały również wręczone nagrody specjalne Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewni Garstka Studio w Szymanowie. Poza wystawą konkursową miały miejsce jeszcze cztery wystawy pokonkursowe w ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Wrocław oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie). Jednej z wystaw towarzyszyła również konferencja „Idea i praktyka – mała forma rzeźbiarska i medal” zorganizowana przez ASP we Wrocławiu. 

W czwartej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 62 studentów oraz 6 uczniów liceów plastycznych. Poza trzema nagrodami głównymi (pierwsza wręczona w dwóch kategoriach), zostały wręczone dodatkowe cztery nagrody specjalne Rektorów ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych”. Analogicznie do poprzedniej edycji miały miejsce jeszcze trzy wystawy pokonkursowe zorganizowane przez ASP Gdańsk (Galeria Refektarz w Kartuzach), ASP Kraków (Galerii Promocyjna ASP w Krakowie) oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie).

W piątej jubileuszowej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 47 studentów oraz 6 uczniów liceów plastycznych. Poza dwiema głównymi nagrodami w kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska”,  „Medal i płaskorzeźba” , zostało wręczone dodatkowo pięć nagród  specjalnych Rektorów: ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Łódź, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby UAP”. Dodatkowo zostały przyznane trzy wyróżnienia honorowe. Po wystawie konkursowej zaprezentowanej w Galerii AULA UAP i ATRIUM UAP, prace laureatów zaprezentowane zostały na wystawie pokonkursowej w Galerii Duża Scena UAP.

W ramach szóstej edycji wśród partnerów Biennale znalazło się również Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Magazyn Contemporary Lynx. W związku z tym pojawiły się również: Nagroda Specjalna Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz trzy Wyróżnienia Redakcji Magazynu Contemporary Lynx (w postaci opublikowanych wywiadów z nagrodzonymi uczestniczkami). Wystawa pokonkursowa odbyła się w Słodowni+1 w Starym Browarze.

CELE 7. SBMFR:

– umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom,

– promowanie małej formy rzeźbiarskiej i sztuki medalierskiej wśród studentów i społeczności regionalnej,

– konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach w kraju i zagranicą,

– kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych wśród studentów wyższych szkół artystycznych.


Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie http://biennale.rzezba-uap.pl/


7. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2023

Organizator:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Partnerzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie
Garstka Studio.pl odlewnia

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Contemporary Lynx

Z góry bardzo dziękujemy za współpracę.

Komisarze konkursu 7. SBMFR 2023
mgr Izabela Grudzińska, mgr Martyna Pająk, mgr Konrad Smela

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 01.08.2023, 12:34
  • Ostatnia edycja: 09.10.2023, 13:41