Przejdź do treści

Konkurs im. prof. Alicji Kępińskiej na najlepszą pracę teoretyczną magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej edycji konkursu na pracę teoretyczną magisterską!

Konkurs skierowany jest do dyplomantów /ek studiów magisterskich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku uzyskania przez nich dyplomu. 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do pierwszego etapu prace mogą zgłosić opiekunowie/ki, promotorzy/ki i recenzenci/ki teoretycznych prac magisterskich (po jednej pracy), po uzyskaniu zgody dyplomanta/tki. Pierwszy etap polega na wyłonieniu 10. najlepszych prac spośród zgłoszonych. 

W drugim etapie dokonany zostanie wybór najlepszej pracy teoretycznej, przez komisję składająca się z dwóch teoretyków/czek reprezentujących obszar nauk humanistycznych spoza Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz jednego/ej teoretyka/czki z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP.  Komisja może również przyznać dwa wyróżnienia albo przyznać jedynie wyróżnienia bez wyboru najlepszej pracy.

Nagroda ma charakter finansowy. Najlepsza praca teoretyczna zostanie opublikowana w formie artykułu w „Zeszytach Artystycznych”.  Wyróżnienia są nagrodą honorową.

Nagroda jest niezależna i będzie wręczana przy tej samej okazji, co nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz za rok 2023.

Dla zgłaszających:

Prace należy zgłaszać do 3 lipca 2023 roku na jeden z poniższych adresów: aleksandra.paradowska@uap.edu.pl 

lub 

marcin.szelag@uap.edu.pl 

Zgłoszone prace należy dostarczyć wraz z jednostronicowym streszczeniem, w formie elektronicznej (pdf).

Osoby odpowiedzialne za organizację:

  • dr Aleksandra Paradowska, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP,
  • dr Marcin Szeląg, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP,

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 12.06.2023, 21:33
  • Ostatnia edycja: 12.06.2023, 23:00