Przejdź do treści

IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu 2023

RAZ, DWA, TRZY, ZNIKASZ TY…

Hasło tegorocznej edycji BTA przewrotnie przypomina niewinną dziecięcą wyliczankę. Przywołuje jednak zjawisko dość znamienne dla wielu aspektów dzisiejszego, podatnego na zmianę, świata. Niesie w sobie również pewien paradoks. Na naszych oczach znikają lasy, lodowce, miejsca, całe miasta… Nie znikają natomiast nierówności społeczne. W tegorocznej odsłonie Biennale chcemy przyglądać się rozmaitym przejawom owego (nie)znikania. 

Pisz, pisz aż w pisaniu znikniesz / patrz patrz aż w patrzeniu znikniesz, pisała Krystyna Miłobędzka. Bo znikanie może być również rozumiane jako zatracenie w procesie twórczym, w działaniu.

Zanikaniu często towarzyszy zapominanie… Chcemy zatem upomnieć się o pamięć, trwanie, opowieść, aby później zbudować wielowątkową wystawę, złożoną z rozmaitych opowieści, tych odnoszących się do osobistych, intymnych doświadczeń, jak i tych podejmujących problemy i zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe.

Natalia Czarcińska

Biennale kierowane jest do artystów i artystek, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów i artystki profesjonalnych/e, jak i początkujących adeptów i adeptki sztuki.
Poznań stanowi ważny punkt na polskiej mapie tkaniny artystycznej od lat 60. Organizatorzy wystawy pragną stale ożywiać i podsycać twórczy ferment w tej dziedzinie. Świeże spojrzenie zapewnić może jedynie konfrontacja prac i twórców i twórczyń z całej Polski. Nic tak nie poszerza horyzontów wśród twórców i twórczyń oraz odbiorców i odbiorczyń sztuki, jak kontakt z innymi artystami i artystkami i ich pracą.

OPEN CALL:

Termin przyjmowania zgłoszeń – od 10 kwietnia do 10 lipca 2023
Termin ogłoszenia wyników – do 10 sierpnia 2023
Czas na dostarczenie prac – 1-14 września 2023
Praca powinna powstać w ciągu ostatnich 5 lat, nie przekraczać wymiarów 3x3x3 m oraz nie ważyć z opakowaniem więcej niż 15 kg.

Zgłoszenie na IV BTA powinno zawierać:
– Wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
– Maksymalnie 4 zdjęcia jednej pracy, zapisane w formacie JPG i nieprzekraczające 2 MB przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Do 10 sierpnia na stronie www.btapoznan.pl zostanie opublikowana lista Artystek i Artystów biorących udział w IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu.

IV Biennale Tkaniny Artystycznej:
Miejsce wystawy głównej: Galeria Rozruch – Przestrzeń wystawiennicza Jeżyckiego Centrum Kultury w Poznaniu
Czas trwania wystawy: 30 września – 14 października 2023
Organizator: Fundacja Jak Malowana
Partnerzy: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Fundacja Nowa UAP, Galerie Miejskie UAP, Galeria Jak, Studio Bakcyl

Kuratorka wystawy głównej IV BTA: Natalia Czarcińska
Kuratorka główna BTA: Karolina Grzeszczuk
Koordynatorka BTA: Anna Maria Brandys 

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznań #poznanwspiera


Wydarzenia towarzyszące:

 • Oprowadzania kuratorskie po IV BTA
  • 8.10.2023
  • 14.10.2023
 • Wystawa towarzysząca “Wireless” 
  • Kuratorka: Magdalena Kleszyńska
   Galeria Nowa Scena UAP, ul. Marcinkowskiego 28, Poznań
   Termin: 30.09-15.10.2023
   Oprowadzania kuratorskie: 8.10.2023, 14.10.2023
   Wykład otwarty: 1 lub 2.10.2023
   Warsztat plastyczny: 7.10.2023 
 • Wystawa towarzysząca dot. Pracowni Tkaniny Artystycznej UAP
  • Galeria Duża Scena UAP ul. Wodna 24, Poznań
   Termin: 30.09-15.10.2023 
 • Wykład Barbary Góreckiej z Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, podczas którego opowiadać będzie o książkach ilustrowanych za pomocą środków wyrazu plastycznego związanych z medium tkaniny i sztuką włókna. 
  • Galeria Nowa Scena UAP, ul. Marcinkowskiego 28, Poznań
   Termin: 7.10.2023 


Linki:

www: http://btapoznan.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/btapoznan

Instagram: https://www.instagram.com/biennale.tkaniny.artystycznej/

E-mail: btapoznan@gmail.com You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCivvlW-wLUaO8qsi1v1pbjA

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 07.04.2023, 09:52
 • Ostatnia edycja: 07.04.2023, 09:54