Przejdź do treści

WDROŻENIOWO I STUDYJNIE_vol. 5
Czas trwania wystawy: 10.03–26.03.2023
Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9
Wernisaż: 10.03.2023, g. 18.00

kuratorki: Bogumiła Jung,  Karolina Tylka – Tomczyk

 • Jakub Garstkiewicz 
 • Marta Gębska
 • Magdalena Grenda
 • Michał Filipiak
 • Magdalena Jugo
 • Bogumiła Jung
 • Dariusz Kuźma
 • Agnieszka Mazurek
 • Małgorzata Paruch-Piotrowska
 • Bartłomiej Pawlak
 • Łukasz Stawarski
 • Kamila Szcześniak
 • Karolina Tylka – Tomczyk
 • Marzena Wolińska

Wystawa, zatytułowana „Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.5 / Katedra Designu i Goście” – to prezentacja istoty twórczości w zakresie WZORNICTWA w pełnej  rozpiętości pomiędzy dwoma biegunami: projektowaniem wielkoseryjnym dla przemysłu i eksperymentem w realizacjach jednostkowych. 

OBIEKTY unikatowe to wynik autorskich poszukiwań w zakresie kształtowania formy produktu i odkrywania nowych możliwości konstrukcyjno-materiałowych, w ramach tylko ogólnie niekiedy nakreślonej funkcji. To niejako pierwszy krok, wywołanie inspiracji, wskazanie kierunku dla dalszego rozwijania wyobraźni twórczej. Natomiast z drugiej strony sytuuje się cała sfera produkcji przemysłowej, w której działalność projektanta ściśle wiąże się z rygorami wytwórczości wielkoseryjnej, w wyniku czego powstają PRODUKTY – jako efekt rzetelnie przeprowadzonego procesu projektowego. 

Obie zaprezentowane kategorie wzajemnie się dopełniają, tworząc szeroki,  współczesny nurt wzornictwa, będący realnym wyrazem kultury materialnej naszych czasów. Pozwalają tworzyć tzw. wartość dodaną, wzbogacającą naszą rzeczywistość, poprawiając funkcjonowanie w niej na wielu różnych poziomach. Bo projektanci wzornictwa u źródeł swej twórczości mają przede wszystkim wnikliwe skierowanie uwagi na potrzeby użytkownika – zwłaszcza tego o szczególnych wymaganiach, np. wynikających z wieku i malejącej sprawności. Tych zagadnień dotykają zwłaszcza prace doktorskie, realizowane w ostatnim czasie we współpracy z projektantami Katedry Designu.

Jednocześnie można zauważyć także inne, ciekawe ścieżki poszukiwań, w których splatają się możliwości swobodnej ekspresji twórczej z walorami produkcji jednostkowej lub małoseryjnej, wiążące się z projektowaniem, prototypowaniem i produkowaniem za pomocą tzw. druku 3D. Ten obszar łączy obie, wymienione powyżej sfery: szczególnej wolności kreacji towarzyszy możliwość relatywnie szybkich  realizacji prototypowych i wykonawczych. I to właśnie jest istotą profesji designera, że działać może zarówno w warunkach dużej swobody twórczej, jak i w  ścisłych ramach produkcji seryjnej albo gdzieś pomiędzy… Może wypowiadać się niekiedy poprzez indywidualną kreację albo poprzez nowe, lepsze formy dla funkcji, które właśnie dzięki wzornictwu będą miały nowe rozwiązania dla produktów, tworzących nowe jakości w naszym otoczeniu. Może, dzięki zastosowaniu najlepszych wersji materiałów i technologii, znacząco wpływać na ograniczanie zużycie surowców i energii oraz eliminować powstawanie odpadów.

Autorami wszystkich obiektów, zaprezentowanych na wystawie, są pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z Katedrą Designu – na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz doktoranci.

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 08.03.2023, 14:08
 • Ostatnia edycja: 09.03.2023, 13:26