Przejdź do treści

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac wykładowców i wykładowczyń Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pt. Scientia & Intuitio

wernisaż: 17 lutego 2023, g. 18.00

wystawa czynna:
18 lutego – 9 marca 2023, pn-sb 12.00 – 19.00

Pałac Czapskich, Galeria -1
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5

Uczestniczki i uczestnicy wystawy:

Maciej Andrzejczak, Marcin Chomicki, Mateusz Dąbrowski, Paweł Flieger, Wojciech Gorączniak, Tomasz Kalitko, Katarzyna Klich, Julia Królikowska, Ewa Kulesza, Zdzisława Ludwiniak, Jakub Malinowski, Adam Nowaczyk, Mikołaj Poliński, Arkadiusz Ruchomski, Jacek Staszewski, Jarosław Szelest, Wojciech Zubala

kurator:
dr Arkadiusz Ruchomski

projekt aranżacji wystawy: dr Arkadiusz Ruchomski, dr hab. Paweł Flieger

identyfikacja wizualna: Agata Kulczyk

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Pałac Czapskich, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Wystawa odbywa się w ramach obchodów 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.

Scientia to koncepcja cyklu wystaw pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w galeriach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kuratorami tego przedsięwzięcia z ramienia UAP są dr hab. Paweł Flieger i dr Jakub Malinowski. Ich założeniem było stworzenie sieci wymiany artystycznej/ intelektualnej oraz zacieśnienie już istniejących więzi pomiędzy pracownikami dwóch instytucji. Wymiana ta w swym założeniu realizuje się w postaci cyklu wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentujących dorobek naukowy w galeriach należących do uczelni poznańskiej. W związku z tym, że działania artystyczne odbywają się w przypadku tego projektu w ramach Akademii i Uniwersytetu, dr. hab. P. Flieger i dr J. Malinowski zdecydowali się przyjrzeć kwestii „naukowości” takich poczynań. Trochę prowokacyjnie wystawy artystyczne w Poznaniu zatytułowali Scientia (łac. nauka, wiedza, informacja). Zadają pytanie, czy sztuka jako praktyka pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni artystycznych może stanowić osobną drogę wobec praktyki uniwersyteckiej w obrębie nauk ścisłych na innych uczelniach i kierunkach studiów. Czy wyniki tej praktyki muszą być przedstawione jako wiedza lub informacja i jakiego rodzaju krytyce mają zostać poddane? Czy wyniki badań mają zostać osadzone w domenie publicznej? Czy sztuka jest eksperymentalną praktyką naukową? Intuitio (łac. wejrzenie, intuicja, wgląd) to sfera podświadomości, której nie można kontrolować, można jedynie filtrować podawane rozwiązania. Intuicja służy kreatywności, wspiera proces tworzenia dzieł w sztukach pięknych, filmie, teatrze, muzyce. Wejrzenie w głąb siebie, wgląd, odczucie przebłysku z podświadomości wyprzedza intelekt w niezrozumiały dla ego sposób. Otwarcie na intuicję, np. w sztukach pięknych, uzupełnia umysł i wiedzę. Moment tworzenia dzieła, w którym wymyka się spod kontroli umysłu, uruchamia chwilową niepewność. Jeśli pozwolimy sobie na podróż w nieznane, jeśli odnajdziemy w sobie odwagę na doświadczanie, odkryjemy nieznany świat intuicji równorzędny do intelektu, koncepcji, zaplanowanego tworzenia dzieła. Według Junga wgląd jest cofnięciem się w stronę cienia, rodzajem szczeliny, przez którą zwiększa się dostęp do drzemiących w podświadomości treści. Intuicja stwarza świat transcendentny, wielowymiarowy, wypełniony naturą i duchowością. W sztuce intuicja dotyka często wątku duchowości, szukania sensu, istoty, łączności z duszą poprzez język sztuki. Tytuł Intuitio to zarówno odniesienie do samego aktu tworzenia, jak i do pracy pedagogów na uczelniach artystycznych jako zdolności dostrzegania i wydobywania niedotykalnych przez samą wiedzę i inteligencję zasobów przyszłych artystów. Tytuł Scientia & Intuitio pojawił się naturalnie, połączył wiele wymiarów związanych z pracą pedagogów uczelni artystycznych. Nauczanie warsztatu artysty w oparciu o szeroko pojętą wiedzę, bezustanne poszerzanie czucia i widzenia w tworzeniu, sięganie do koncepcji i życia społeczno-kulturowego to elementy obecne w codzienności artystów pracujących w uczelniach artystycznych. Scientia & Intuitio to synteza przeciwieństw, świadomego i nieświadomego, to równowaga uzupełniających się jakości.

Tekst: Arkadiusz Ruchomski

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 14.02.2023, 13:51
  • Ostatnia edycja: 06.04.2023, 15:04