Przejdź do treści

Tomasz Drewicz | SPRAWY KLUCZOWE

Galeria Rotunda UAP | 100 / 100 – sto wystaw na sto lat UAP
budynek A, Al. Marcinkowskiego 29
16.01–20.01.2023

Prezentowana w Galerii ROTUNDA praca została zrealizowana w ramach warsztatów zatytułowanych „Infekcja”, będących częścią projektu badawczego pt. „Future today” zorganizowanego w październiku 2020 roku przez Wyższą Szkołę Sztuki i Designu z Bratysławy. Punktem wyjścia dla tego projektu była próba potraktowania tytułowej infekcji jako wartości pozytywnej. Mimo, że nie miała ona, w swoim zamierzeniu, dotykać kwestii związanej z pandemią czy wojną, to zmieniający się globalnie kontekst nadał jej kilka kolejnych warstw interpretacyjnych, od których trudno dziś uciec. Zaproponowana forma ekspozycji ma na celu poszerzyć to pole o dodatkowe obszary, wśród których są i te związane ze współczesnym patriotyzmem czy poczuciem narodowej tożsamości.  


dr Tomasz Drewicz

Urodził się w 1982 roku w Obornikach Wielkopolskich. Artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001 – 2005 studiował na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004 – 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie (z Rzeźby) w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni – obecnie na stanowisku adiunkta w I Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. W roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuki. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych, między innymi „Rozbrojenie jaźni” w BWA Olsztyn, „Komfort termiczny” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz „Ciepłem” i „Zaraz wracam” w Galerii AT w Poznaniu. Brał również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych.

W swojej praktyce artystycznej zajmuje się przede wszystkim instalacją i obiektem. Często sięga również po inne media, takie jak: fotografia, wideo, a czasem również performance. Swoje realizacje nazywa „zdarzeniami”, a do ich współtworzenia często zaprasza odbiorców. W swoich ostatnich pracach rozpatruje zagadnienia związane z fenomenem wolności i wolnej woli, jak również pojęcia Impasu; oraz procesów dochodzenia do tego stanu, jak i ostatecznie, różnych sposobów jego przekraczania. 

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 13.01.2023, 20:36
  • Ostatnia edycja: 26.05.2023, 13:04