Przejdź do treści

Autorem projektu KAFKA 2024 jest prof. Zbigniew Bajek związany z ASP w Krakowie, dla którego twórczość Franza Kafki od lat stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji. Wpływ Franza Kafki na sztukę – nie tylko literaturę – jest nie do przecenienia. Dzieło Kafki inspiruje ludzi filmu, teatru, twórców z obszaru sztuk wizualnych. Fascynuje ich nie tylko głęboka znajomość ludzkiej psychiki zapisana w dziełach praskiego pisarza, ale także nieograniczona wyobraźnia, plastyczność jego wizji i forma – prosta, wręcz oschła a jakże nośna. Świat Kafki, to nieprzebrany zbiór wstrząsających i poruszających obrazów, bliskich i czytelnych tym, którzy obdarzeni podobna wrażliwością, zachwycają się fenomenem życia i przerażają nim.

Prof. Zbigniew Bajek jest pomysłodawcą  i koordynatorem interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów artystycznych „Ślōnski Kafka” oraz „Kafka – przełamywanie granic” w obrębie których, zaproszeni artyści interpretowali na język plastyczny aforyzmy Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze”.  Powstała licząca kilkaset prac kolekcja czarno-białych obrazów, rysunków, grafik, rzeźb, instalacji, fotografii, prac cyfrowych…

W ww. projektach wzięło udział ponad 300 artystów (studentów, doktorantów, absolwentów i pedagogów uczelni artystycznych z Polski, Europy i świata), odbyło się kilkanaście wystaw oraz szereg warsztatów z udziałem studentów, uczniów, dzieci, osób starszych oraz więźniów. 

Uczestnicy projektów ”kafkowskich”, którzy wyrazili taką wolę, realizowali na prośbę ich autora, prof. Zbigniewa Bajka portrety pisarza. W ciągu kilku lat powstało ok. stu wizerunków twórcy „Zamku”, najczęściej inspirowanych dostępnymi w przestrzeni publicznej zdjęciami jego twarzy. Kolekcja konterfektów Kafki ma charakter interdyscyplinarny, jak wszystkie przedsięwzięcia artystyczne o których mowa wyżej. Czarno-białe obrazy, rysunki, grafiki tradycyjne i cyfrowe, są autorskimi wypowiedziami ich twórców.

Analizując ww. portrety pisarza dostrzegamy zbieżność ich aury z jego twórczością. Przykładem motyw robaka obecny na wielu z nich, odwołujący się do „Przemiany”.

Barbara Major w tekście zamieszczonym w albumie dokumentującym dokonania projektu „Kafka – przełamywanie granic” pisała: „ Zbiór owych wizerunków niewątpliwie ustanawia swojego rodzaju teatr jednego aktora obsadzanego w różnych rolach. Role te odgrywa on poprzez przypisywane mu maski. (…) portrety Kafki zamieszczone w albumie ucieleśniają indywidualne wizje artystyczne całej twórczości pisarza, stanowią obrazową interpretację jego tekstów.”

W ramach projektu KAFKA 2024 planowane są prezentacje prac w galeriach polskich i zagranicznych a zwieńczeniem całości ma być duża międzynarodowa wystawa, obszerne wydawnictwo i cykl warsztatów w roku 2024, kiedy to minie 100 lat od śmierci autora „Procesu”.

Lista uczestników wystawy „Kafka – pomiędzy czernią a bielą”

Galeria „Lektorium”, ASP w Łodzi

 • Stanisław Baj
 • Julia Bajek
 • Zbigniew Bajek
 • Bartłomiej Bałut
 • Joanna Banek
 • Andrzej Chmiel
 • Grzegorz Chojnacki
 • Ewa Dyga
 • Olga Dymitrowska
 • Anna Glińska-Kupczyk
 • Krzysztof Gliszczyński
 • Kamila Golec
 • Andreas Guskos
 • Barbara Iwańczyk
 • Zbyněk Janáček
 • Robert Jundo
 • Filip Kamiński
 • Dariusz Kindler
 • Karolina Kindler-Skowronek
 • Ewa Kolarz
 • Jacek Kornacki
 • Piotr Korzeniowski
 • Jolanta Kuśmierska
 • Anna Małecka
 • Arkadiusz Marcinkowski
 • Monika Matys
 • Grzegorz Nowicki
 • Anna Poduszyńska
 • Zuzanna Romańska
 • Agata Ruman
 • Yasuyuki Seagusa
 • Marek Sibinský 
 • Mirosław Sikorski
 • Witold Stelmachniewicz
 • Zbigniew Szot
 • Marek Szymański
 • Dariusz Vasina
 • Monika Wanyura-Kurosad
 • Joanna Warchoł
 • Waldemar Wierzba
 • Żaneta Wojtala
 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 05.12.2022, 11:01
 • Ostatnia edycja: 05.12.2022, 11:02