Przejdź do treści

Social Distancing

dziesięciokanałowe wideo 5’14”, dźwięk 5’14”, zapętlona animacja, 2022

#wpływy#kodyrabatowe#asmr#kable#fiolet#influ#włosing#loop

#mukbang#wizerunek#reklama#ekrany#jarmark

#dlaciebie#dc#youtube#haul#współpraca

Praca opowiada o potrzebie wybudowania w sobie filtra oddzielającego nas od nachalnych wpływów na nasz wizerunek. Przywłaszczone materiały z mediów społecznościowych filtruję i robię z nich ASMR. Rotundę chcę zamienić w symboliczne pole walki o wpływy migające z każdego ekranu. Czy już jestem w to wciągnięty, czy jeszcze nie? Jak zdystansować się od czegoś, co jest zawsze w zasięgu ręki?

Social Distancing

ten-channel video 5’14”, sound 5’14”, looped animation, 2022

#influences#discountcodes#asmr#cables#violet#influ#hair#loop#mukbang#image#ad#screens#fair#foryou#fy#youtube#haul#collaboration

The work tells about the need to build a filter separating us from intrusive influences on our image. I filter misappropriated social media material and make it ASMR. I want to turn the Rotunda Gallery into a symbolic battlefield for influence flashing from every screen. Am I already into it or not yet? How do you distance yourself from something that is always within reach?

Mateusz Janik – student piątego roku Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy zdjęcia, prace wideo i działania intermedialne. Wykorzystując popularne tematy, takie jak tożsamość i wizerunek, Janik dotyka różnych nakładających się problemów i strategii. W jego twórczości można zauważyć kilka powracających kwestii, takich jak relacje z kulturą popularną i kulturą internetową, a także praca z powtórzeniami.

Janik kreuje sytuacje, w których przedmioty codziennego użytku zostają zmienione lub oderwane od swojego naturalnego przeznaczenia. Stosując określone kombinacje i pewne manipulacje, powstają rozmaite funkcje i/lub konteksty. Charakter, kształt czy treść prezentowanej pracy ma charakter drugorzędny. Bardziej istotne są znaki, które dyktują materię i sposób przedstawienia. Wykorzystując zawłaszczone materiały zapożyczone z internetu, przedstawia je niejednoznacznie, bez wskazania co jest prawdziwe, a co sfałszowane.

Laureat I edycji ogólnopolskiego konkursu Nowe Sytuacje. Jego prace pokazywane były na wystawach m.in. w Poznaniu, Warszawie i Berlinie.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 30.11.2022, 13:40
  • Ostatnia edycja: 30.11.2022, 13:40