Przejdź do treści

Czy można ubrać metaforę?

Hol Collegium Maius, ul Fredry 10 
otwarcie: 16.11.2022 godz.13.00

14.11.2022 – 28.11.2022
w godzinach 8.00 – 21.00, ul Fredry 10, Poznań

Kuratorzy:
prof. dr. hab. Sławomira Chorążyczewska | Pracownia Ubioru Unikatowego w Katedrze Ubioru | Wydział AWiS | UA im. Magdaleny Abakanowicz

dr hab. prof. UAM Ewa Szkudlarek | Zakład Estetyki Literackiej | Instytut Filologii Polskiej UAM im. Adama Mickiewicza 

Tekst kuratorski dr hab. prof. UAM Ewy Szkudlarek:
CZY MOŻNA UBRAĆ METAFORĘ?
Wystawa w Collegium Maius przygotowana przez młodych twórców z Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu stanowi nawiązanie do rozważań Mieczysława Porębskiego „Czy metaforę można zobaczyć?” Oczywiście nie chodzi o zwizualizowanie metafory, ale nadanie jej obrysu kostiumologicznego dla tworzenia kolejnych znaczeń. Metafora nie jest bowiem tylko językowym środkiem stylistycznym, ale jest również wizualnym środkiem do urozmaicenia sposobów patrzenia. Przygotowaniom projektów towarzyszyła także myśl zawarta w książce Andrzeja Falkiewicza „Istnienie i metafora”. Można zatem potraktować kostium jako „pragnienie bytu”. A byt „to stawanie się – którego narzędziem jest metafora. Wychodząc poza siebie, bytując metaforycznie i poszerzając swoje granice, umacniam własne trwanie.” Ubiory prezentowane na manekinach, wystawione w między krużgankami, doświetlone minimalistyczne tworzą teatralne postacie, które widzowie powinni ożywić w wyobraźni, dostrzec ciało pod strojem, rozpoznać ślady ludzkiego istnienia w przestrzeniach pomiędzy ściegami nici czy fałdach drapowanych tkanin. Każdy kostium jest indywidualną opowieścią, która zmienia się w metaforę nadającą inny wymiar opowiedzianej historii. Pierwszą rzeczywistość jest realistyczna – dotykalna, druga – imaginacyjna, dlatego trzeba odgadnąć w jaki sposób ubrać ludzkie istnienie by pozostawiło chociażby najbardziej znikomy ślad w rzeczywistości. Znikamy bezpowrotnie jak manekiny z wystawy, a życie nieustannie toczy się dalej, dlatego – jak podpowiada poeta Stanisław Czerniak – trzeba
„żyć jako gdyby NIGDY NIC. Może namalować coś na skale,
ale tak się tego już nie robi, tu także dociera moda, na styk bytu i niebytu” Istniejesz zatem… dopóki nosisz ubrania.

Tekst kuratorski prof. dr hab. Sławomiry Chorążyczewskiej:

… ubrać metaforę? Jak mówi krawiec w dramacie Sławomira Mrożka: Moda rządzi nami. Ale co to jest moda? Każdy chce nosić na sobie coś takiego, co noszą wszyscy, ale jednocześnie, czego nie ma nikt inny. Pracownia Ubioru Unikatowego prezentuje prace młodych artystów, projektantów i scenografów, których prace powstały w wyniku eksperymentu materii i formy powiązanej z inspirującą literaturą, historią i współczesnością. Temat łączy różne środki wyrazu – od szybkiego szkicu stroju po precyzyjnie wykonstruowany ubiór czy kostium. Tworzy substytut litery, znaku, dekoru – nośnik nieoczywistego tekstu jako komunikatu. Wielość ich znaczeń buduje wyobraźnia łącząc kontekst odbioru z percepcją i psychologią koloru. Swoista mowa rzeczy wyrażana jest językiem plastyki i wkracza w świat metafor, zatem budzi przedmiotowe pytanie – czy można ją ubrać? Pracownia Ubioru Unikatowego skoncentrowana jest na idei unikatu jako pola poszukiwań uniwersalnego medium twórczego. Interdyscyplinarna komunikacja rozwija świadomość w całościowym procesie pracy studenta oraz wskazuje jej rolę jako inspirację w szeroko rozumianym designie. Współczesny transfer wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod otwiera nowe możliwości z zachowaniem tradycyjnego rzemiosła modowego w nowym wydaniu. Świadomość, że moda jest jedną z niewielu dziedzin, której rozwój i mechanizm działania opiera się na ciągłej zmianie dla zmiany samej w sobie i zastąpieniu czymś nowym pozostawia miejsce na wzajemne, czerpanie z dostępnych środków. Celem jest wskazanie całościowego procesu projektowego Idea – Proces – Realizacja. Termin unikatowy precyzuje indywidualne podejście do ubrań, wpisanych w szeroko rozumianą sztukę mody i kostium sceniczny.

Pracowni Ubioru Unikatowego: studenci i absolwenci 

 • Karolina Chełminiak
 • Mateusz Domasik
 • Patrycja Dramińska
 • Nina Grajewska 
 • Valeria Khiliuk 
 • Beata Kowalczyk 
 • Miłosz Krajewski 
 • Ida Łowżył 
 • Jagoda Matecka 
 • Maria Próchnicka 
 • Zbigniew Sobala 
 • Aleksandra Sornek 
 • Oktawia Watras 
 • Małgorzata Wierzbicka 
 • Magdalena Wolak
 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 14.11.2022, 15:34
 • Ostatnia edycja: 17.11.2022, 13:41