Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora nr 105/2021/2022 w sprawie ustalenia wysokości dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 04.10.2022, 17:56
  • Ostatnia edycja: 04.10.2022, 17:56