Przejdź do treści

Myšlení a bádání je nám dáno. Ať je dáno jak se říká z hůry, nebo evolucí, či nějakou konspirační metodou, je to tak. Slavomír Kuszczak bádá. Někdy bych až řekl laboruje i spekuluje. Je to malířský výzkum viděného, vnímaného i tvořeného. Je to výzkum, který není postaven na materiálovém zkoumání malby. Naopak, jeho bádání je postaveno na vizuálním výzkumu sémantiky obrazového prostoru.

 Jeho obraz je konstruován jako vizuální hra,tak trochu rébus. V jeho labyrintech se objevuje postava minotaura. Je to taurus malovaný volným rukopisem. A vchod do labyrintu je vytvořen iluzí. To v případech starších prací věnujících se tomuto tématu. U novějších se objevuje labyrint postavený na hře s abstrakcí. Ta se stává nejenom ekvivalentem duální percepce reality (Slawomír pracuje s myšlenkou vnímání reality na dvou úrovních, skládající obraz z empirického a logického poznávání), ale také matérii pro obrazovou kompozici. Někdy barevná abstraktní plocha funguje jako paralaxa k naraci v jiné části obrazu, někdy to může být i opačně. Na obrazech vidíme příběhy se dvěma typy vyústěním. Jsou to tragédie zastoupeny technicistními tvary letadel, torz stromů, válečnými stroji. Často se také objevuje písmo a kresba silně připomínající kresby renesančních vynálezců, vědátorů, ale i okultistů. 

Druhým typem příběhu je tragikomedie. Na tu často narazíme v příbězích s reprodukovanými postavami komerčních filmů. Darth Vader se ptá Battmana na Renoirovu malbu, objevuje se James Bond spěchající do svého Aston Martina, z malby se objevují klasici jako je Caspar Friedrich, nebo Vincent van Gogh. 

Slavomír nelaboruje pouze s formami, ale také s konceptem obrazu jako díla. Zkouší namalovat stejný obraz několikrát různých velikostech. Obrazy byly následně vedle sebe vystaveny. Vzniká otázka duálního znázornění reality nejen v opozici abstraktní a konkrétní, ale také v pozici originality a řemeslnosti.

Na výstavě se objevují práce z let osmdesátých vedle devadesátých, mileniálních až po současné. Práce nejsou chronologicky seřazené, jsou vizuálním kompilátem, přesto na nich můžeme číst vyvíjející se rukopis a logika tohoto polského malíře.

Václav Rodek v Ostravě 20. 10. 2021

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 21.10.2022, 09:56
  • Ostatnia edycja: 21.10.2022, 09:56