Przejdź do treści

Aktywność Petera Valiski-Timecki poświęcona jest sztuce akcji, a w szczególności alternatywnym i eksperymentalnym formom realizowanym w dziedzinie grafiki. Twórczość autora ma charakter intermedialny,
typowy dla postmedialnych manifestacji estetycznych. Płynnie przenosi się pomiędzy różnymi mediami lub łączy je, a w przypadku grafiki ożywia martwe medium poprzez jego performatywny charakter i składową akcji.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 18.10.2022, 11:16
  • Ostatnia edycja: 11.01.2023, 20:22