Przejdź do treści

Wystawa prezentuje prace studentów i studentek  I roku studiów licencjackich i magisterskich, które powstały w trakcie Pleneru Kierunkowego Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Tematem przedsięwzięcia  było hasło: „PAMIĘĆ I NIE-PAMIĘĆ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ”,  które stało się punktem wyjścia do zaproponowania przez uczestników/uczestniczki pleneru rozmaitych w charakterze realizacji, zamysłów koncepcyjnych, ingerencji artystycznych. Twórcze reinterpretacje stały się medium, kanałem nawiązania relacji, dialogu z przeszłością. Środkiem osadzenia historii w teraźniejszości. 

Pomysłodawczyni założeń merytorycznych, dr Anna Topolska zwróciła uwagę na fakt, że:  „Pamięć jest wytwarzana i reprodukowana w relacjach społecznych, operuje na granicy prywatne/publiczne, osobiste/zbiorowe. Tworzy warstwy, zarówno mentalne jak i materialne oraz wizualne, które ze sobą wchodzą w interakcje. Pamięć, z natury wybiórcza, oznacza również nie-pamięć, wyparcie, których powody mogą być różne. Miasto jednak w swej tkance ma zapisane zarówno pamięć jak i nie-pamięć, które odciskają swe piętno w jej materii i warstwie wizualnej. (…)”.

Projekty mogły być realizowane w ramach różnych dyscyplin artystycznych, mogły również być przedstawione jako adekwatna prezentacja cyfrowa, emitowana przez rzutnik multimedialny. Każda powstała praca praktyczna została  opatrzona autorskim pisemnym komentarzem.   

W realizacji zadania plenerowego studentów i studentki wspierały instytucje towarzyszące, którym składamy najserdeczniejsze podziękowania w imieniu WEAiK. Były to:

Archiwum Państwowe w Poznaniu,

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, 

Muzeum Historii Miasta Poznania,

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (wszystkie oddziały).


ze zb. PTPN/cyryl.poznan.pl

Autorzy prac:

Agnieszka Sawuła

Aleksandra Suproń

Amelia Olejniczak

Aneta Koźlarek- Ciesielska

Anna Kulik

Anna Tuzimek

Dominika Jaśkowiak

Dorota Jakubiak

Ewa Kralewska

Hanna Muszyńska

Joanna Gapińska

Julia Golińska

Julia Stachowska

Karolina Paczewska

Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Lamenta

Krzysztof Kędzierski

Maja Grabowska

Małgorzata Sommerfeld

Marta Balcer

Monika Sobczak

Patrycja Pirucka

Yaryna Surminska

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 24.10.2022, 12:59
  • Ostatnia edycja: 25.10.2022, 10:44