Przejdź do treści

DO WYWOŁANIA

Jarosław Klupś

Galeria Fotografi pf

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

14.10-11.12.2022

Wyświetlony, utajony, wywołany, utrwalony… — obraz fotograficzny w każdej z tych form fascynuje mnie od najmłodszych lat. W ciemni spędziłem podstawówkę i liceum, a studia i praca naukowa poprowadziły mnie ku prapoczątkom fotografii. Zapragnąłem doświadczać tych wszystkich, niezwykłych, XIX wiecznych form i procesów obrazowania. Przez kolejne lata przyglądałem się więc medium fotografii, tworząc prace odnoszące się do jego tożsamości, niewykorzystanych potencjałów, piękna oraz fascynacji fenomenem obrazowania. 

Tymczasem mój dawny, amatorski warsztat negatywowo-pozytywowy, również stał się historyczny – pozostając jednak w relacji moich własnych, przykurzonych wspomnień i doświadczeń. Głęboko w pamięci pozostały światła, dźwięki, kształty, zapachy – powidoki dawnych, dziecięcych emocji, obserwacji i dążeń, młodocianych ucieczek w samotność i twórcze eksperymenty. Zapragnąłem przyjrzeć się temu, co okazuje się tkwić głęboko we mnie, wierząc, że da się to przenieść na doświadczenia wielu fotografujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

„Do wywołania” jest więc próbą subiektywnego wejrzenia w nieodległą przeszłość domowych, fotoamatorskich realiów tamtych lat. Inspirując się własnymi doświadczeniami, towarzyszącymi poznawaniu fotografii, rodzinnymi zdjęciami oraz osobliwym warsztatem fotografa – amatora, przypatruję się rozwojowi fotografii – jej instrumentarium i zadziwiającym praktykom.

Używając określenia Waltera Benjamina, próbuję łowić „duchy, których ślad wietrzę w rzeczach” – rzeczach już bezużytecznych i niechcianych, a niosących pamięć o przeżyciach, potrzebach i marzeniach. „Rzeczy” te zaplatają bowiem przeszłość z przyszłością, mogą wywoływać je i przekazywać.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 14.10.2022, 10:57
  • Ostatnia edycja: 14.10.2022, 10:57