Przejdź do treści

Adam Gillert | Kamień na kamieniu

wernisaż: 14.10, godz. 18.00
Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu
ul Ratajczaka 38/40
czas trwania wystawy: 14.10-25.11.2022

Tytuł wystawy oraz prezentowanego cyklu sprowadza się dometaforycznego sedna własnych predyspozycji plastycznych, metody pracy i poszukiwania formy. Wychodząc od przekładania obserwacji praw naturalnych na język ustanawiania praw świętych, język obrazowania i komunikacji wizualnej dochodzę do postaci kamienia, w której zawarty jest potencjał wszystkich tych wartości. Przyjęta rola skały, jako materiału kreacji zamyka w sobie wymiar spraw ostatecznych, co nadaje całości cyklu charakter wanitatywny. Kamień miał swoją trwałością ochraniać ducha przed rozproszeniem. Jest to jedynie jeden z aspektów odbierania przeze mnie form geologicznych. Przede wszystkim są one obrazem procesu, działania sił fizycznych, którym nieustannie są poddawane w nieprzerwanej ciągłości. Rozkładając encyklopedyczną definicję zlepieńca na czynniki pierwsze otrzymujemy opis przebiegu łączenia różnorodnych elementów przy pomocy różnorakich, akurat występujących spoin, co intensyfikuje się w przypadku gwałtownej, zewnętrznej ingerencji. Uzyskany produkt może służyć dalszej budowie, w efekcie końcowym samemu składając się na element większej całości. Dokonując przekształcenia owych prawideł na język metaforyczny można dojść do konkluzji, iż w świecie kulturowym, opierającym się na uznanych kanonach i odziedziczonej wiedzy dokonuje się obecnie proces tożsamy z opisanym. Traktuję w ten sposób własną twórczość, która staje się eklektycznym konglomeratem doświadczanych bodźców wizualnych.
Adam Gillert

Adam Gillert, zaproszenie na wystawę Kamień na kamieniu
  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 04.10.2022, 10:32
  • Ostatnia edycja: 30.09.2022, 16:48