Przejdź do treści

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Kierunek Scenografia 

„Hasło „nie-ludzkie” otwiera wyobraźnię na formy istnienia spoza definicji człowieczeństwa – na byty, z którymi obcujemy codziennie, i które wchodzą z nami w relacje, jak zwierzęta i rośliny czy maszyny i postaci wirtualne (…).”K. Cicheński 

Prezentujemy zapowiedź projektu „Non-human” realizowanego w pierwszej połowie lipca przez międzywydziałową grupę studentek UAP. 

„The slogan „non-human” opens the imagination to forms of existence beyond the definition of humanity – to beings with which we interact every day and which interact with us, such as animals and plants or virtual machines and figures (…).” K. Cicheński 

We present an announcement of the „Non-human” project implemented in the first half of July by an inter-faculty group of UAP students.

Realizacja projektu / Implementation of the project
mgr Krzysztof Cicheński 
mgr Kinga Ludek 
dr Marta Wyszyńska 

Uczestniczki / Participants
Anna Krajewska 
Anastazja Niemiec 
Zuzanna Nowak 
Michalina Sąsiadek 
Maja Sykut 
Ekin Uysal 
Justyna Wiśniewska

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 08.08.2022, 12:08
  • Ostatnia edycja: 08.08.2022, 12:08