Przejdź do treści

Rafał Boettner-Łubowski | ,,KONFRONTACJA AUTOTEMATYCZNA (?)” Kameralna wystawa indywidualna
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
czas trwania wystawy: 15.07.-28.08.2022

Wystawa Rafała Boettnera-Łubowskiego pt. „Konfrontacja autotematyczna (?)” jest intermedialną i w pewnym sensie także eksperymentalną próbą stworzenia refleksyjnej sytuacji artystycznej w wyniku nietypowego zestawiania cytowanych elementów przedmiotowych i obrazowych. Autor odnosi się do swoich wcześniejszych prac i wynikających z nich doświadczeń, sugeruje aluzyjne o nich rozważania oraz stawia pytania o realną lub pozorną istotę tworzonych przez siebie artefaktów, wskazując jednocześnie na ich niekonwencjonalność i niejednoznaczność. Sfera treściowa wystawy nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie kwestii rozważań o własnych poszukiwaniach twórczych Rafała Boettnera-Łubowskiego, lecz dotyka także wątków wanitatywnych, coraz bliższych w ostatnim czasie temu twórcy. Wystawa powstała w ramach projektu artystyczno-badawczego pt. „Rozważania autotematyczne”, realizowanego przez Artystę od 2017 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, i jest również trzecią prezentacją poszukiwań związanych z wyżej wymienionym projektem w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.


RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych. Od 2015 roku – profesor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zajmuje się również działalnością z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Petruka. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac z dziedziny grafiki, rysunku i malarstwa. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby. Swoje rozważania od 2002 roku publikuje na łamach Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Główny autor książki pt. „Rzeźba, kierunek, ludzie. Stulecie Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, wydanej przez macierzystą uczelnię w 2021 roku (współautorka publikacji: Karolina Prymas-Jóźwiak). Laureat kilku stypendiów artystycznych, między innymi Stypendium dla Młodych Twórców Kapituły Miasta Poznania (1999) i Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2005). Swoje prace prezentował na 30. wystawach i pokazach indywidualnych i ponad 70. wystawach zbiorowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski (zob. więcej informacji o artyście na stronie: http://uap.edu.pl/uczelnia/kadra/lubowski-rafal/).

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 14.07.2022, 20:33
  • Ostatnia edycja: 18.07.2022, 20:07