Przejdź do treści

Zapraszamy na wystawę:

Dawid Szafrański / OBIEKT ǀ RZUT ǀ PROJEKCJA

1.07–28.08.2022

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.

Otwarcie 1.07.2022, godz. 18:00

kurator: Gustaw Nawrocki


Wystawa Dawida Szafrańskiego pt. „OBIEKT ǀ RZUT ǀ PROJEKCJA” w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim ma mieć w założeniach organizatorów retrospektywny charakter i będzie prezentować wybrane dzieła artysty, zrealizowane przede wszystkim w latach 2013-2022. Prace te są owocem konsekwentnych i niekonwencjonalnych zarazem poszukiwań artystycznych autora, podejmowanych zarówno w ramach wizualnych mediów cyfrowych (np. filmu czy animacji digitalnej), jak i na drodze tworzenia fizycznie zaznaczających swoją obecność obiektów i aranżacji przestrzennych. Dawid Szafrański w bardzo intrygujący sposób potrafi łączyć w swojej twórczości namysł krytyczny nad otaczającą nas rzeczywistością, rozważania na temat mediów artystycznych i współczesnych środków masowego przekazu oraz reminiscencje z życia niewielkiej miejscowości (w której mieszka od kilkunastu lat) z pierwiastkami bardziej ogólnych i „uniwersalnych” przekazów treściowych mogących skłaniać odbiorców do rozmaitych, potencjalnie bardzo cennych, przeżyć i przemyśleń. Wspomniane powyżej integracje dokonują się w ramach eksperymentalnych działań twórczych, które zasadnie łączą w sobie także elementy artystycznej intuicji oraz otwarcia na to, co „nieznane” z „dyscypliną” przydatną podczas „konstruowania” współczesnego artefaktu wizualnego w szeroko pojmowanej przestrzeni otoczenia, jak i adekwatnego wykorzystania niekonwencjonalnych środków cyfrowych i quasi-rzeźbiarskich w procesach jego trafnej i wartościowej zarazem kreacji.

Rafał Boettner-Łubowski 


Dawid Szafrański  – ur. 1980 w Gorzowie Wielkopolskim. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 2001–2006. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, obecnie pracuje jako Adiunkt w 2 Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W 2013 zrealizował pracę doktorską pt.: „Obiekt i obraz ruchomy – wzajemne przenikanie się obszarów a przestrzeń publiczna” (promotor – prof. Jacek Jagielski, recenzenci – prof. Sławomir Brzoska, prof. Ryszard Ługowski). Realizowane prace i działania artystyczne obejmują obszar społeczno-socjologiczny oraz problematykę współczesnych mediów. Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video art. Kurator i aranżer wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, organizator plenerów, warsztatów, członek Brygady Pigmaliona, Komisarz i kurator Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego (2011 –  2021).  Laureat Medalu Młodego Pozytywisty – 2012. W 2018 roku odznaczony odznaką honorową – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Założyciel i kurator Galerii Sztuki Współczesnej – Magiel w Wielichowie. Obecnie mieszka i pracuje w Wielichowie i Poznaniu. 


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.06.2022, 09:01
  • Ostatnia edycja: 28.06.2022, 09:01