Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty:

Sebastian Cichocki | Życie, miłość i śmierć w epoce postartystycznej

10. maja 2022 godzina 18.00

Atrium, bud. B UAP
ul. 23 Lutego 20, Poznań


Jerzy Ludwiński, teoretyk, wykładowca i krytyk sztuki, ogłosił w swoim referacie „Sztuka w epoce postartystycznej” z 1971 roku, że oto wkraczamy w nową epokę i musimy być przygotowani na zupełnie inną sztukę, która przekształciła się w coś czego nie potrafimy już nazwać. Powrócimy do tej prognozy i spróbujemy ją odnieść do naszych czasów, a także do praktyki robienia wystaw. Spróbujmy także odpowiedzieć na pytanie jaką rolę odgrywać może niej dżinn i czy świat sztuki przypomina magazyn pełen lamp Aladyna. Zastanowimy się jak zbudowany został (i jak można go rozmontować) wyrafinowany system podtrzymywania wiary w moc sztuki: gmachy muzeów, ramy i postumenty, książki i katalogi, specjalistyczny język, kult „geniuszy”. Przywołamy także Marcela Duchampa, który podczas swojego wykładu Akt kreacji w 1957 roku rozważał istnienie „współczynnika sztuki” (coefficient of art). Duchampa interesowała różnica pomiędzy tym, co chce powiedzieć artysta poprzez swoje dzieło, ale gubi ten komunikat, a tym, co dzieło „samo z siebie” komunikuje, bez intencji artysty. Zastanowimy się nad wartością użytkową dzieł sztuki: do czego, w jaki sposób i po co moglibyśmy zastosować owe dziwne narzędzia. Podczas spotkania przywołamy historyczne i współczesne przykłady „sztuki w epoce postartystycznej”, która rozwija się w innych równoległych światach: edukacji, aktywizmu politycznego czy nauk o Ziemi. Odwołamy się do praktyki oraz teorii uprawianej przez takie postaci jak Mierle Lademan Ukeles, Rasheed Araeen czy Center for Land Use Interpretation. 

Rozważymy różne zastosowania narzędzia jakim jest wystawa, poszukując źródeł w przeszłości oraz współczesności. 

Sebastian Cichocki jest głównym kuratorem i kierownikiem działu badań Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest autorem wystaw, tekstów o sztuce, inicjatorem zgromadzeń artystyczno-aktywistycznych (ostatnio Kongres Postartystyczny w Sokołowsku, 2021). Był członkiem zespołów kuratorskich takich wystaw jak „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” (2020), „Kto napisze historie łez. Artystki o prawach kobiet” (2021) czy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” (2015). 


zdjęcie: Anna Halprin, Lawrence Halprin, Experiments in Environment workshop. Build a Driftwood City, 1966, źródło: The Architectural Archives, University of Pennsylvania

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.04.2022, 11:44
  • Ostatnia edycja: 29.04.2022, 16:38