Przejdź do treści

Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty profesora Jacka Waltosia „Pieta w trójnasób”

Wykład odbędzie się w poniedziałek 11.04.2022 o godz. 12:30, za pośrednictwem platformy microsoft teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGZiOWM4ODktZWFjNS00ZDNmLThjZjctM2M5ZjNiZmYxMzBj%40thread.v2/0? context=%7b%22Tid%22%3a%22b8faf981-dee7-4d0a-8d02-f7460701ce75%22%2c%22Oid%22%3a %22730a51b6-ca04-4033-99f1-8f53d1342a3b%22%7d

prof. Jacek Waltoś – W latach 1957–1963 studiował w ASP w Krakowie; od 1979 pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1991 profesor); jeden z założycieli grupy „Wprost”. W swojej twórczości podejmuje wątki egzystencjalne, takie jak narodziny, miłość, samotność, śmierć (cykle Fedra według Racine’a 1971–1974, Płaszcz miłosiernego Samarytanina 1982–1983, Ofiarowanie 1992–1994); zajmuje się także krytyką artystyczną. W 2002 otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa.

Wykład organizowany jest w ramach cyklu Analiza Dzieła Sztuki Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 06.04.2022, 11:15
  • Ostatnia edycja: 06.04.2022, 12:36