W niedzielę, 3 kwietnia odbyły się w Poznaniu dwa wyjątkowe wydarzenia muzyczne, które poświęcone były dramatycznej sytuacji w Ukrainie. Podczas koncertów przeprowadzone zostały również zbiórki pieniężne na wsparcie działań naszej Uczelni wspierających m.in. studentki – uchodźczynie z uczelni artystycznych w Ukrainie oraz dzieci przebywające aktualnie w Poznaniu.

 • W Kościele OO Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła Poznański Chór Kameralny Fermata przy UAP oraz Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego wykonali koncert Pasyjny STABAT MATER.

W organizację zbiórek zaangażowanych było wiele osób i instytucji, którym serdecznie dziękujemy;

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Orkiestra Amadeus
 • Pan Wojciech Kabata z Orkiestry Amadeus
 • Chór FERMATA i Orkiestra CKS UP
 • Kościół OO Franciszkanów w Poznaniu
 • Gmina Puszczykowo
 • studentki UAP Zofia Koprowska i Zofia Piotrowska
 • Agnieszka Krupa i Matylda Konarska
 • Fundacja Nowa UAP
 • i wiele innych!

Fundacja Nowa UAP wciąż prowadzi zbiórkę na szeroką pomoc poświęconą sytuacji w Ukrainie.