Przejdź do treści

Droga Społeczności naszego Uniwersytetu,

Wobec brutalnej agresji Federacji rosyjskiej naszym oczywistym obowiązkiem jest wspierać Ukrainę w jej walce o niepodległość i udzielić wszelkiej pomocy uchodźcom, którzy znajdą się u nas. 

Dziękuję za bezprecedensową mobilizację tak dużej grupy pracowników i studentów w tak ważnej sprawie. To będzie długotrwała i intensywna aktywność wymagająca szerokiego zaangażowania całego naszego środowiska i wierzę głęboko, że temu sprostamy.

Dziękuję za zbiórkę rzeczy świetnie zorganizowaną i przeprowadzoną. Transport dotarł wczoraj bezpośrednio do potrzebujących. 

Zbiórka darów będzie kontynuowana, zarówno dla uchodźców na granicy, jak i dla naszych Gości- studentów i artystów, których przyjmiemy niebawem i którymi się zaopiekujemy. Asortymenty rzeczy potrzebnych, o które prosimy będą ogłaszane komunikatami na fb i na miejscu przez wolontariuszy prowadzących zbiórkę.

Pieniądze ze skarbony jak i wpłaty dokonywane na konto „Fundacji Nowa” Uniwersytetu Artystycznego W CAŁOŚCI, CO DO ZŁOTÓWKI! (bez żadnych kosztów administracyjnych) przeznaczymy na wsparcie artystów i studentów będących pod opieką UAP.

W koordynacji z innymi uczelniami artystycznymi jesteśmy gotowi przyjąć grupę ponad 30 studentów z różnych uczelni artystycznych Ukrainy. Ulokujemy ich w Sokach i zorganizujemy im zajęcia w różnych formach i intensywności budując poczucie bezpieczeństwa przy kontynuacji kształcenia zgodnie z kierunkami studiów.

Korzystając z różnych kanałów kontaktu przekazaliśmy środowiskom artystycznym Ukrainy zaproszenie dla ok.10 artystów, którym zapewnimy dostęp do infrastruktury Uczelni by podtrzymać ich aktywność twórczą i integrować ich również w ten sposób z naszą społecznością.

Planujemy we współpracy z Miastem Poznań uruchomić warsztaty artystyczne dla dzieci ukraińskich uzupełnione o wsparcie psychologiczne. Takie wsparcie jest właśnie uruchamiane dla naszych studentów z Ukrainy, którzy ponadto zostali zwolnieni z opłat za studia i już otrzymali zapomogi. To wsparcie dotyczy również studentów z Białorusi. 

Z Miastem również planujemy jedną z naszych galerii oddać artystom Ukraińskim rezydującym w Poznaniu i w Polsce by ich aktywność twórcza pozwalała im przetrwać ten trudny czas.

Rektor 
Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 07.03.2022, 11:39
  • Ostatnia edycja: 07.03.2022, 11:40