Przejdź do treści

Zapraszamy na otwarte spotkanie online z psychoterapeutką:

dr Alicją Kusiak-Brownstein

NASZE PSYCHICZNE REAKCJE NA WOJNĘ W UKRAINIE: CZYM SĄ, JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ I JAK WSPIERAĆ OSOBY DOŚWIADCZONE TRAUMĄ, STRESEM, LĘKIEM I ŻAŁOBĄ

TERMIN: 4.03.2022 godz. 17.00

moderacja: dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

Spotkanie online na platformie Google Meet
Informacje dla uczestników spotkania:

Link do rozmowy wideo:
https://meet.google.com/vgy-mtmi-rbe


Czego doświadczam w związku z wojną w Ukrainie? Czego doświadczają moi bliscy, koledzy i koleżanki ze studiów, moi studenci i studentki? Jak rozpoznać symptomy depresji, stanów lękowych, psychoz, zespołu stresu pourazowego (PTSD), chronicznego stresu i urazu moralnego? Jak sobie radzić z własnymi reakcjami oraz z reakcjami osób z mojego otoczenia? Jakich psychologicznych reakcji obronnych doświadczam ja, a jakich – inne osoby? Jakie podejścia terapeutyczne sprawdzają się najlepiej w odpowiedzi na to, co czuję i jak reaguję? Jak wspomagać i rozmawiać z osobami, które bezpośrednio doświadczyły traumy wojennej, uchodźstwa, krzywdy moralnej, a także oddalenia od swoich bliskich? Gdzie szukać wsparcia? O co pytać, by móc w najlepszy sposób pomóc sobie i innym? 

Wprowadzanie do psychoedukacji jest adresowane do wszystkich osób, które szukają odpowiedzi na te pytania, w bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. 


Dr Alicja Kusiak-Brownstein jest psychoterapeutką i historyczką mieszkającą w USA. Magisterium z historii na UAM w Poznaniu uzyskała na podstawie pracy o ukraińskim ruchu kobiecym w Drugiej Rzeczypospolitej. Doktorat z historii uzyskała na University of Michigan w Ann Arbor na podstawie badań nad historią płci i nacjonalizmu. Wykładała historię Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów na University of Michigan, Ann Arbor i na University of Notre Dame. Publikowała na temat m.in. historii kobiet, męskości, queer, sztuki współczesnej i pamięci historycznej oraz teozofii. Ostatnio pisze i publikuje prozę poetycką, w której porusza m.in. problem traumy i post-pamięci. 

Magisterium z zakresu psychoterapii społecznej uzyskała na University of Chicago. Jako psychoterapeutka pracowała klinicznie m.in. z Czarnymi gejami i trans kobietami żyjącymi z zakażeniem HIV (Chicago Center for HIV Elimination), z amerykańskimi weteranami wojskowymi (Emmanuel House Rehabilitation Center w Detroit i Edward Hines, Jr. VA Hospital w Chicago), z Czarną młodzieżą ze środowisk wykluczonych przez biedę i doświadczonych przez przemoc domową, seksualną, środowiskową, gangsterską i policyjną (Logan Center for the Arts i Lawrence Hall, Chicago), oraz z mieszkańcami wiejskiej Indiany i Illinois. Jej klienci pochodzą z różnych grup społecznych, wiekowych i kulturowych. Specjalizuje się w terapii traum złożonych i chronicznego stresu. Prowadziła wykłady i zajęcia z dziedziny psychoterapii m.in. w Moscow School of Social and Economic Sciences „Shaninka” („History That Hurts and Heals: Trauma-Informed Practices in Public History,” 2021) i w Parkview Health, Fort Wayne, IN („Transgenerational Trauma, Identity, and Violence,” 2022). Mówi po polsku, angielsku i rosyjsku. Rozumie ukraiński.


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.02.2022, 09:53
  • Ostatnia edycja: 28.02.2022, 17:20