Przejdź do treści

Wydział Edukacji Artystycznej i Kurarotstwa UAP oraz Austriackie Forum Kultury serdecznie zapraszają na wykład:

Simon Wachsmuth | interfere and mix a little

28.02.2022 godzina 18.00-19.30

Wykład z prezentacją multimedialną austriackiego artysty i kuratora Simona Wachsmutha koncentruje się na preferowanych przez niego strategiach kuratorskich. Akcent położony jest na postawę, w ramach której interferują doświadczenia artysty i kuratora. 

wykład odbędzie się online w języku angielskim
– wolny dostęp dla wszystkich zainteresowanych

link na Google Meet: meet.google.com/iuz-hinz-zgg


fot. Exhibition: Standstill Is a Particular Form of Movement, Kunstmuseum Liechtenstein, 2009, © Simon Wachsmuth

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 16.02.2022, 10:33
  • Ostatnia edycja: 16.02.2022, 11:25