Przejdź do treści

Lumina wraz z Krupa Gallery poszukują twórców z obszaru sztuk wizualnych, designerów, oraz kreatywnych projektantów i technologów, którzy są zainteresowani odpłatnym wykonaniem i ekspozycją artystycznych instalacji świetlnych, które staną się elementem parków iluminacji Lumina Park w sezonie 2022/23 i kolejnych.


Czego szukamy?

Kluczowym wymogiem jest oparcie instalacji o efekty świetlne, które będą kreowały zaskakujące, intrygujące, pobudzające wyobraźnię efekty w warunkach nocnych. 

Tematyka prac jest zasadniczo, z poniższymi zastrzeżeniami, pozostawiona do swobodnego uznania Twórcy, jednak wpisanie się w ogólną narrację planowanych parków będzie dodatkową zaletą projektu.

Preferowane będą instalacje wrażeniowe, pozostawiające dużą swobodę interpretacyjną zwiedzającym, unikające treści dosłownych.

Organizatorzy wykluczają wybór instalacji o treściach zaangażowanych politycznie, społecznie lub innych, które mogą być postrzegane jako prowokujące lub kontrowersyjne.

Dotychczasowa tematyka Lumina Parków dotyczyła: edukacji przyrodniczej,  botaniki, motywu podróży oraz historii inspirowanych „Bajkami Robotów” S. Lema. Ta tematyka prawdopodobnie będzie powtarzać się w kolejnych sezonach, ale zostanie też rozszerzona o kolejne pomysły narracyjne.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być artyści, twórcy, designerzy, konstruktorzy, których praca twórcza łączy w sobie element artystyczny i technologiczny, którzy mają zdolność samodzielnego wytworzenia zaprojektowanej instalacji.

Sposób składania ofert

Oferty konkursowe należy składać w formie elektronicznej na adres konkurs@luminapark.pl w terminie do 31 marca 2022.

Oferta powinna zawierać: (1) krótki pisemny opis proponowanej instalacji (efektu wizualnego dla odbiorcy, wykorzystanej technologii, konstrukcji, sposobu oświetlenia, poboru energii), (2) dowolną formę graficznej prezentacji pomysłu (szkic, wizualizację, zdjęcie), (3) proponowane łączne wynagrodzenie Twórcy, (4) dane personalne i kontaktowe Twórcy, jego bio i portfolio oraz (5) wszelkie dodatkowe informacje, które Twórca uzna za kluczowe dla oceny projektu.


Więcej informacji nt. konkursu, wymogów oraz warunków:


Kontakt oraz dodatkowe informacje : 
Joanna Maciążek
Tel. +48 505 652 514
konkurs@luminapark.pl


  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 22.02.2022, 09:53
  • Ostatnia edycja: 22.02.2022, 09:54