Zapraszamy na wystawę zbiorową studentów I Katedry Rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:

Linia i jej negatyw

wernisaż: 24.02, godzina 18:00
czas trwania: 24.02–03.03.2022 12:00-18:00

LOTNA studio
ul. Małeckiego 28, Poznań
wejście od ulicy

W wystawie biorą udział: 

 • Aleksandra Augustyniak
 • Sebastian Jędrzejewski
 • Jagoda Kopij
 • Kaja Koster
 • Angelika Kuzera
 • Aleksandra Kubińska
 • Kamila Lukaszczyk
 • Stanisław Maciejewski
 • Anna Machała
 • Krzysztof Perz
 • Mateusz Pokrzywniak
 • Monika Szczygieł
 • Dominika Walter
 • Mikołaj Wąsowicz

WYSTAWA „LINIA I JEJ NEGATYW”jest wystawą studentów I Katedry Rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu, ukazującą młode talenty artystyczne, jednocześnie będącą wspaniałym powodem do namysłu jak ważne i trudne zadanie stoi przed kolejnym pokoleniem artystów.

Każda praca, każdy twórczy proces reprezentuje triumf sztuki w obliczu niepowodzeń m.in. wynikających z ostatnich ciężkich czasów pandemii. Kuratorzy wybrali prace skupiające się na rysunku rozumianym jako podstawowej formie analizy percepcji przestrzeni i jej dziejów. Prace ukazują studium fenomenu ludzkiego ciała – aż po około-rysunkowe redefinicje komunikujące rzeczywistość, czas, przestrzeń za pomocą różnych mediów z rysunkowością jako priorytetem w uzyskanej formie wypowiedzi twórczej. Przed nowym pokoleniem stoi trudne zdanie: zdaje się, że już od dawna minuta zawiera 120, a nie 60 sekund. W takim tempie przemian socjologicznych, młodzi adepci sztuki mają trudne zadanie, aby sprostać coraz szybciej pędzącemu czasowi i wymaganiom po studiach.

Niemniej jednak I Katedra Rysunku WMiR zapewnia trening w zakresie przystosowania studentów do przyszłości poza uczelnią. Jest to wyjątkowa wystawa o silnie nakierowującym tytule: „Linia i jej negatyw”. Tytuł przygotowuje odbiorcę na zetknięcie się z odważnymi, różnorodnymi, fascynującymi działaniami studentów, jakie rzadko mamy okazję kontemplować – szczególnie w kontekście samoświadomości, inteligencji, empatii, ekologii, doświadczeń sztuki i nauki oraz sztuki i medycyny.

Jako gospodarze wystawy studenckiej: I Katedra Rysunku – serdecznie zapraszamy na pierwszą tak ważną odsłonę procesów twórczych nowego pokolenia.

Kierownik I Katedry Rysunku 
Wydziału Malarstwa i Rysunku 
Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu,
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP