ZARZĄDZENIE nr 3/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie określenia harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w 2021 roku

Zarządzenie nr 5/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu