ZARZĄDZENIE Nr 87/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu