Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji:

Reality in Virtuality I i Reality in Virtuality II zrealizowanych przez Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii w przestrzeniach wirtualnych galerii The Hive oraz White space. 

Idea wystawy nawiązuje do zaistniałej sytuacji pandemii COVID-19 oraz utrudnionego bezpośredniego kontaktu ze sztuką w galeriach i muzeach. Prezentowane realizacje przekształcone w wersje multimedialne wyeksponowane zostały w wirtualnych galeriach funkcjonujących na międzynarodowej platformie wystawienniczej Curat10n. Realizm strony wizualnej oraz zastosowana technologia nawigacji pozwalają obcować ze sztuką we współczesnej, aktualnej rzeczywistości. 
Wirtualne wystawy można oglądać poprzez aplikację oraz online.

Wystawy czynne będą od 1 marca do 1 czerwca.  

Kuratorzy:

  • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
  • dr Marta Wyszyńska
  • mgr Oriana Tyll
  • mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik

Linki do pobrania aplikacji z wystawami (osobno na komputery PC i Mac):
Galeria The Hive – https://we.tl/t-RlmUr8R9wJ (PC)  /   https://we.tl/t-QOXfDOdLNx (Mac)
Galeria White space –  https://we.tl/t-vVHJINkzaE (PC)  /   https://we.tl/t-SX5v4pHvzG (Mac)

Wystawy online:
Galeria The Hive – https://portal.furioos.com/embed/972.822?whiteLabel=true&hideTitle=true
Galeria White space – https://portal.furioos.com/embed/210.907?whiteLabel=true&hideTitle=true


EN

We invite you to visit two expositions: Reality in Virtuality I and Reality in Virtuality II realized by the Faculty of Interior and Stage Design in the virtual spaces of The Hive and White space galleries.
The idea of the exhibition refers to the existing situation of the COVID-19 pandemic and the difficult direct contact with art in galleries and museums. The presented projects, transformed into multimedia versions, are displayed in virtual galleries operating on the international exhibition platform Curat10n. The realism of the visual side and used navigation technology allow you to experience art in current reality.
Virtual exhibitions can be viewed via the app and online. The exhibitions will be open from 1st March to 1st June 2021.

Curators:

  • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
  • dr Marta Wyszyńska
  • mgr Oriana Tyll
  • mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik

Links to download the application with exhibitions (separately for PC and Mac):
The Hive – https://we.tl/t-RlmUr8R9wJ (PC)  /   https://we.tl/t-QOXfDOdLNx (Mac)White space –  https://we.tl/t-vVHJINkzaE (PC)  /   https://we.tl/t-SX5v4pHvzG (Mac)  

Online exhibitions:
The Hive –  https://portal.furioos.com/embed/972.822?whiteLabel=true&hideTitle=true
White space – https://portal.furioos.com/embed/210.907?whiteLabel=true&hideTitle=true