START
Hologram | Plakat | Rzeźba
Humanistyczny wymiar sportu w twórczości artystów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Centrum Olimpijskie, im. Jana Pawła II
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
Warszawa
wystawa: 27.02-18.04
wernisaż: 26.03, godz. 16.00
kurator: Rafał Kotwis

Wystawa sztuki w Galerii Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie opiera się na idei wszechstronnego rozwoju człowieka w którym wartości duchowe i intelektualne są nierozerwalnie związane z ciałem i jego sprawnością. Symboliczna integracja Olimpii i Akademii pokazuje rozwój człowieka w równomiernej harmonii dwóch obszarów – sportu i kultury.
Antyczne korzenie, współczesne technologie, aktualne idee i szlachetna rywalizacja łączą się w jeden spójny organizm. Jej autorami są artyści- pedagodzy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.


Wydział Rzeźby wskazuje studium człowieka jako obszar naturalnej inspiracji. Wokół ciała i jego detalu koncentrują się realizacje jedynej w Polsce rzeźbiarskiej pracowni hologramu skupionej na problematyce formy w jej niematerialnym, efemerycznym wymiarze.

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej operuje nowymi kodami współczesnego języka ponad jego ustalonymi regułami i ograniczeniami. Formę wyjściową stanowi plakat prezentowany w szerokim spectrum komunikowania od abstrakcyjnych, strukturalnych kompozycji do realizacji komercyjnych towarzyszących zawodom sportowym.

Zasadniczą częścią tytułowego hasła START jest zawarte w nim słowo ART. symbolicznie wskazujące na kulturowe, historyczne i emocjonalne związki sportu i sztuki.

Janusz Bałdyga ‘21

Artystki i Artyści:

Jarosław Bogucki
Marta Bosowska
Tomasz Drewicz
Viktoriya Grabowska
Izabela Grudzińska
Łukasz Gruszczyński
Wojciech Hoffmann
Jacek Jagielski
Wojciech Janicki
Robert Jarzec
Krzysztof Kochnowicz
Mateusz Kokot
Rafał Kotwis
Maciej Kozłowski
Agata Kulczyk
Piotr Marzol
Igor Mikoda
Witold Modrzejewski
Krzysztof Molenda
Wiesław Napierała
Grzegorz Nowicki
Martyna Pająk
Marcin Radziejewski
Norbert Sarnecki
Eugeniusz Skorwider
Dawid Szafrański
Szymon Szymankiewicz
Michał Tatarkiewicz
Michał Wielopolski
Radosław Włodarski
Szymon Zwoliński