KOMISJA SOCJALNA UAP informuje o planowanym
na koniec marca 2021 r. posiedzeniu, na którym przyznawane będą zapomogi oraz pożyczki z ZFŚS. 
Wnioski można składać w kadrach do 19.03.2021 r.

Formularze znajdują się w kadrach oraz w zakładce ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH