Equality to międzynarodowy konkurs na plakat animowany. Equality, czyli równość, analizuje problem podziałów, barier i szuka alternatywnych sposobów pokonania tych ograniczeń. Equality to równe szanse i prawa dla każdego z nas. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą wypowiedzieć się na tytułowy temat w formie plakatu animowanego. Pokaż, że Twoje przekonania mogą coś zmienić, skrytykować obecny stan reczy. Mogą być formą manifestu w formie animowanego plakatu. Twoja praca może ukazać Twoje wsparcie dla problemu równości na świecie.

Strona www konkursu

Regulamin konkursu

Plakat animowany konkursu

Nabór prac trwa do 20 marca 2021 roku.

Najciekawsze wypowiedzi, wybrane przez jury (w ilości 50), zostaną opublikowane na kanałach online konkursu.

Finaliści konkursu otrzymają odpowiednie certyfikaty. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy chcą wypowiedzieć się na tytułowy temat w formie plakatu animowanego. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Prace konkursowe muszą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. 

Identyfikacja wizualna oraz projekt strony internetowej zrealizowany został przez Adriana Plonę, jako część pracy dyplomowej.
Promotor główny: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska,
promotor techniczny: dr inż. Krzysztof Wołk.EN

Theme of the competition is to create an animated poster showcasing an issue or a bright site of equality in todays world.  Show that your believes can criticise problem of equality in world we’re living now, believes that can improve something important to you. Animated poster can show your support, it can also be a protest to a much bigger matter.    

Jury will select 50 best animated posters from all correctly submitted applications. The most interesting statements – animated posters, selected by the jury, will be published on the competition’s online channels.

The finalists of the competition will receive the relevant certificates.

The competition is open to anyone who want to comment on the competition theme in the form of an animated poster. Participation in the competition is voluntary and free of charge. Competition works must be prepared and submitted individually. The competition is open and one-stage. Each participant can submit up to two different animated posters.

The website design and visual identity of competition is a part of Adrian Plona’s MA project realised at the the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw, Poland. Main supervisor: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska, technical supervisor: dr inż. Krzysztof Wołk. Adrian Plona was also a co-organizer (design and it) of FOR/AGAINST (ZA/PRZECIW) international poster competition for students and recent graduates (https://www.contestwatchers.com/for-against-international-poster-competition/).