Całkiem Nowy Człowiek – fotografia i rzeźba

Finisaż (czwartek) 10.09.2020 godz. 19.00
Galeria Sztuki Rozruch
ul. Jackowskiego 5-7
Poznań

„Całkiem nowy człowiek” to wystawa prezentująca dzieła artystów dwóch dyscyplin sztuki: fotografii i rzeźby. Ekspozycja powstała dzięki współpracy między Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski, Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy oraz niezrzeszonymi rzeźbiarzami z regionu.
Wyjątkowe przestrzenie Galerii Sztuki Rozruch stały się platformą do wymiany myśli, doświadczeń artystycznych oraz wzajemnych oddziaływań. Wszystko po to, aby zmierzyć się z tym, co dla twórców najbliższe: ukazać prawdę o współczesnym człowieku, otworzyć widza na problematykę tożsamości oraz miejsca istoty ludzkiej w otaczającej nas płynnej rzeczywistości.
Tytułowy „nowy człowiek” jest samotny, często pozbawiony relacji z drugim człowiekiem. Żyjący w wirtualnym świecie, często nastawiony na kult piękna i szeroko pojmowaną konsumpcję. Artyści przez swoje dzieła zadają pytania o jednostkę i zbiorowość. Jaki jest dziś człowiek? Dokąd zmierza? Co z naszym humanizmem, gdzie jest miejsce dla chorych, słabych, wykluczonych czy odmiennych? Są to pytania bardzo ważne dla wszystkich pokoleń. Artyści, jak papierek lakmusowy, potrafią wskazać zmiany zachodzące w społeczeństwie, sygnalizują wszelkie niebezpieczeństwa i lęki. Wiele dzieł odnosi się bezpośrednio do emocji, odczuć związanych z wyobcowaniem, samotnością i przymusową izolacją. Kilka prac w bezpośredni sposób odpowiada na obecną sytuację, stając się czytelnym zapisem czasu.
Okres pandemii dobitnie pokazał i nadal pokazuje jak kruche może być życie. Ten nowy porządek sprawia, że niejednokrotnie musimy dokonywać weryfikacji naszych poglądów, przyzwyczajeń oraz pragnień. Obserwowane konflikty społeczne, narastająca frustracja i wzajemne niezrozumienie wpływają na kondycję człowieka. Wystawa jest aktualna, tu i teraz porusza problemy nurtujące nas wszystkich.
Na ekspozycji widoczny jest silny ładunek subiektywnych doświadczeń, osobistych odniesień oraz znaków, czy też symboli kulturowych uniwersalnych dla wszystkich zbiorowości. Interdyscyplinarny charakter wystawy prowadził do pozytywnego iskrzenia pomiędzy twórcami i zaowocował ciekawymi rozwiązaniami formalnymi. Niewątpliwym atutem wystawy jest prezentacja i wielość użytych technik; fotografie tradycyjne, fotografie na szkle i płótnie, rzeźby wykonane w różnych materiałach, instalacje wykorzystujące specyfikę miejsca, projekcje, obiekty i pierwszy raz prezentowane w tej galerii hologramy.
Wystawa w swoim zamiarze ma również łączyć pokolenia twórców jak i odbiorców, ukazuje rolę sztuki w kształtowaniu podglądów społecznych, będąc istotnym czynnikiem dyskursu publicznego.

Kurator wystawy
dr Tomasz Jędrzejewski

artyści biorący udział:

 • Robert Andre
 • Wojciech Beszterda
 • Emilia Bogucka
 • Jarosław Bogucki
 • Joanna Buczak
 • Tomasz Jędrzejewski
 • Andrzej Kołodziejczyk
 • Roman Kosmala
 • Wiesław Koronowski
 • Rafał Kotwis
 • Włodzimierz Kowaliński
 • Maciej Kuszela
 • Agnieszka Lisiak „Skórka”
 • Maciej Mańkowski
 • Danuta Mączak
 • Zdzisław Orłowski
 • Barbara Pilch
 • Anna Sarnecka
 • Norbert Sarnecki
 • Piotr Spek
 • Leszek Szurkowski
 • Karol Szymkowiak
 • Krzysztof Ślachciak
 • Piotr Wełniak
 • Szymon Zwoliński

kurator: dr Tomasz Jędrzejewski
organizacja ze strony ZPAF: Krzysztof Ślachciak
projekt plakatu: Andrzej Dobosz | Dobosz Studio