Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miejskie Galerie UAP
serdecznie zapraszają na:

Wystawę Katedry Bioniki i Krajobrazu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

28.07 – 3.09.2020

Wystawa prezentowana będzie w przestrzeniach czterech Galerii Miejskich UAP:

 • Galeria Curators’LAB, ul. Nowowiejskiego 12
 • Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24
 • Galeria Scena Otwarta UAP, ul. Ratajczaka 20
 • Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9

kurator: Łukasz Spychaj
kurator wystawy Z natury: Maciej Kurak

od wtorku do niedzieli: 13.00 – 18.00

Wystawa Katedry Bioniki i Krajobrazu 2020 

Historia Katedry sięga niemal 45. lat a podstawy pod jej działanie stworzył prof. Włodzimierz Dreszer. Nowatorski program Bionika w projektowaniu  doprowadził do powstania w 1981 roku Zakładu, który następnie w roku 1992 przekształcił się w Katedrę Bioniki. Obecna nazwa jednostki – Katedra Bioniki i Krajobrazu została wprowadzona w roku 2014. Wdrożony program był wówczas bezprecedensowy i jedyny w swoim kształcie, w kontekście kształcenia na uczelniach artystycznych na świecie. 

Projekty powstające zgodnie z założeniami projektowania bionicznego, wyrastają z obserwacji mechanizmów i form wyodrębnionych ze świata przyrody. Namysł i analiza projektowa nad elementami biosfery dotyczą więc zjawisk naocznie obserwowalnych oraz tych, do którego spostrzeżenia konieczna jest specjalistyczna aparatura. W kręgu zainteresowań pozostają także różnorodne procesy, które zachodzą na styku ludzkiego ciała i zewnętrzem, czy dotyczące zmysłu słuchu itd. To procesy fizyczne i biochemiczne oraz wszelkiego rodzaju zasady, którym podlega świat. Ruch i bezruch w przyrodzie, żywioły – działania wiatru, wody, ziemi, ognia, gra światła i cienia, upływ czasu i jego piętno, dźwięk w przyrodzie, jej cykliczność, zachowania zwierząt i roślin, także pojęcia filozoficzne – wszystkie te elementy są inspiracją i motorem do działań twórczych. Projekty odnoszą się do mikro oraz do makroskali, czerpiąc choćby z fraktali i tworzących je struktur, konstrukcji żywych organizmów.

Pomimo tak długiej tradycji, bioniczne podejście w projektowaniu wciąż jest aktualne i podlega nieustannemu rozwojowi. Szczególnie dziś, nurt ten wydaje się niezwykle istotny, biorąc pod uwagę zagrożenia cywilizacyjne, w tym degradację naturalnego środowiska i oderwania od niego człowieka. Jesteśmy wciągani w wirtualną rzeczywistość, a bycie przed monitorem zastępuje nam odczuwanie, dostrzeganie i doświadczanie realnego BYCIA. 

Nasze otoczenie składa się głównie z przedmiotów wytworzonych seryjnie i w każdym momencie mamy dostęp do milionów rzeczy czy obiektów, dostępnych na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem globalnej sieci WI-FI. Przyroda  wciąż jednak wzbudza zachwyt, a poprzez swoją nieprzewidywalność jest nieodgadniona i może wywoływać potrzebne projektantowi emocje. 

Na wystawie zaprezentowano prace studentów i dydaktyków związanych z Katedrą. Wystawa podzielona jest na cztery części – wzajemnie się uzupełniające i zaprezentowana w galeriach Uczelni: Curators LAB, Scena Otwarta oraz Duża Scena. Wystawie towarzyszy indywidualny pokaz prac prof. Piotra Szwieca (Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych) zatytułowany “Z natury”, i który można oglądać w Galerii Design UAP.


Dokumentacja wystawy:


Pracownie Katedry biorące udział w wystawie:

 • I Pracownia Bioniki
  kierownik pracowni: dr hab. Izabela Idzikowska – Bzdręga
  asystent pracowni: mgr Joanna Sichel, asyst.
 • II Pracownia Bioniki 
  kierownik pracowni: prof. dr hab. Wojciech Hora
  asystent pracowni: mgr inż. arch. Filip Żuchowski, asyst.
 • Pracownia Interpretacji Przestrzeni
  kierownik pracowni: prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
  asystent pracowni: mgr inż. arch. Łukasz Spychaj, asyst.
 • Pracownia Projektowania Struktur Przestrzennych
  kierownik pracowni: dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
  asystent pracowni: dr Patrycja Mikołajczak, ad.
 • Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych
  kierownik pracowni: dr Natalia Rozmus, ad.
 • Pracownia Rewitalizacji Krajobrazu
  kierownik pracowni: dr hab. Sławoj Dreszer, prof. UAP