Polish Photobook Review zaprasza na wernisaż wystawy „Żywe Mauzoleum”
dnia 07.08 o godz. 19:00 w Galerii Nośna, Zabłocie 9a, Kraków

Czas trwania wystawy 
07.08-16.08
czw.-pt. 15:00-19:00

Kuratorki:
Gabriela Marciniak (UAP)
Patrycja Filarska (UAP)

Artyści:

Alexandre Ismail
Patrycja Filarska
Aleksandra Korzonek
Lisa Jurek
Karol Szymkowiak
Pamela Tomczyk
Gabriela Marciniak
Tadeusz Korach
Paweł Franciszek Jaskuła
Julia Laszczka

ŻYWE MAUZOLEUM

_______________________

Jako że martwe mauzoleum nas nie interesuje. Wystawa, nawet jeśli jest o photobookach wciąż jest wystawą, a nie biblioteką. Stawiamy sobie za wyzwanie zniszczenie dystansu między kubikiem, książką a obserwatorem, ponieważ każda z publikacji pochodzi od swojego własnego ‘mikroklimatu’, bez którego wycieczka do drukarni byłaby bezsensowna. 

Na wystawie, na której może i będą kubiki znajdziecie wyselekcjonowane przez redakcje magazynu PPR niskonakładowe photobooki, dla którego zużycie surowca, jak wierzymy, było zabiegiem uzasadnionym. Postaramy się także o obecność nikomu nie znanych osobistości. Więc książko fotograficzna – ŻYJ, NIE UMIERAJ! Gabriel Marciniak Patrycja Filarska

_______________

ALIVE MAUSOLEUM

_______________

Because we are not interested in the dead mausoleum. The exhibition, even if it is about photobooks, is still an exhibition, not a library.  We set ourselves the challenge of destroying the distance between the cube, book and observer, because each publication comes from its own ‚microclimate’, without which a trip to the printing house would be pointless.

At the exhibition, where cubes can and will be, you will find self-published hotobooks selected by the editors of the PPR magazine, for which the consumption of raw material, we believe, was justified.  We will also try to provide the presence of unknown personalities.  So the photobook – LIVE, DON’T DIE!

Gabriela Marciniak, Patrycja Filarska