Tegoroczna Fama z powodu zagrożenia epidemicznego odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Program festiwalu to emisje zarejestrowanych koncertów, spotkań literackich, spektakli teatralnych oraz pokazów sztuki wizualnej. Nie zabraknie, choć w zmienionej formule, warsztatów mistrzowskich oraz konkursów.

Malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, instalacja, video-art, intermedia, fotografia to kategorie konkursu „Wirtualna wystawa na Famie”, skierowanego do studentów szkół artystycznych i młodych artystów. Tematyka zgłoszonych prac powinna nawiązywać do tematu „Stan skupienia” oraz tekstu programowego, w którym mowa o roli artysty i sztuki w czasie pandemii. Kurator projektu, Andrzej Pawełczyk, stawia w nim pytanie „Czy sztuka jako element kultury może być czynnikiem łagodzącym pandemiczną współczesność? A może przeciwnie, to ona poprzez przyjęty lub narzucony język dekonstrukcji i defragmentacji podnosi temperaturę? Czy „epidemia” jest wynikiem procesów współczesnego świata czy tylko oczyszczającym procesem prowadzącym do klarownej przyszłości?” Artyści zanurzeni w dzisiejszej, pandemicznej, rzeczywistości mogą opisać swoje wrażenia przy pomocy języka sztuki, czemu ma służyć idea projektu. Cyfrowa wystawa zostanie zaprezentowana podczas festiwalu, a swoje prace można zgłaszać do 15 sierpnia 2020 roku. Pula nagród w konkursie, ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, to 3 000,00 zł.

home