Zaślepieni

Symbolicznym znakiem postępu cywilizacyjnego jest światło. Różnorodność jego źródeł oraz ich zastosowań ukazuje wielotorową i zróżnicowaną drogę rozwoju. Pierwotną istotą światła naturalnego było wzmocnienie jedności oraz bezpieczeństwa społecznego. Ewolucja zwróciła nas w stronę sztucznej iluminacji. Postępująca cyfryzacja życia wpłynęła tym samym na odmienne kształtowanie emocjonalnej strony człowieka.

Realizowane działanie ma na celu eksplorację procesu współgrania człowieka z materią nieorganiczną.

ZAŚLEPIENI TO PROJEKT scenograficzno – kostiumowy REALIZOWANY PRZEZ STUDENTÓW z Katedry Scenografii i Katedry Ubioru Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii W RAMACH 50. FESTIWALU FAMA. TEGOROCZNA EDYCJA ODBYWA SIĘ W FORMIE ON-LINE, STUDENCI PRACUJĄ W POZNANIU W BUDYNKU Starej PAPIERNI, A REZULTATY ICH DZIAŁAŃ ZAPREZENTOWANE ZOSTANĄ w sierpniu.

Uczestnicy warsztatów: Zofia Brunarska, Weronika Kamińska, Wiktor Krajcer, Weronika Musiał, Anastazja Niemiec, Lidka Stachowska.

Opiekunkami projektu są: dr Ewa Mróz-Pacholczyk, dr Marta Wyszyńska, mgr Kinga Ludek


FAMA – Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej to największe interdyscyplinarne wydarzenie młodej sztuki i kultury w Polsce. Festiwal nastawiony jest na doskonalenie warsztatu młodych twórców. Łączy wiele dyscyplin artystycznych i kulturalnych. Jego celem jest prezentacja najzdolniejszych twórców młodego pokolenia. Udział w Festiwalu wpływa na szereg kompetencji artystycznych oraz społecznych. Aktywizuje uczestników poprzez pracę w grupie, a także rozwija umiejętności takie jak kreatywność oraz wrażliwość estetyczna. Festiwal odbywa się w terminie od 21 do 29 sierpnia 2020 r. https://fama.org.pl/