16 lipca nasza Uczelnia zorganizowała debatę na temat „Sztuka wobec pandemii – teraźniejszość i przyszłość sektora kultury”, która odbyła się w ramach agendy Resiliart realizowanej przez UNESCO.

UNESCO zainicjowało 15 kwietnia 2020 roku serię debat w różnych krajach na temat sytuacji sztuki w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19. Dotychczas odbyły się 43 debaty, planowanych jest kolejnych 16. Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w ramach Poznań Art Week 2020 podjął się przeprowadzenia takiej debaty w odniesieniu do sytuacji w Polsce.

DEBATĘ MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ

Zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytania, jakie konsekwencje dla sektora kreatywnego ma globalny kryzys zdrowotny i w jaki sposób pandemia wpłynęła na cały kreatywny łańcuch wartości. Pomimo tego, że obecny kryzys niesie ryzyko pogłębienia nierównego dostępu do kultury i ograniczenia różnorodności form wyrazu kulturowego, wielu artystów i przedstawicieli kultury wykształciło innowacyjne i kreatywne rozwiązania, często za pomocą narzędzi cyfrowych w celu kontynuowania działalności i nawiązywania kontaktu z publicznością. Ten bezprecedensowy stan wyjątkowy pokazał także, że kultura odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności i spójności społecznej.

Celem debaty jest odpowiedź na pytania:

 • Co ujawnił COVID-19 w odniesieniu do funkcjonowania różnych dziedzin artystycznych (sztuki wizualne, teatr, muzyka)?
 • Dlaczego powinniśmy przejmować się sektorem kultury podczas kryzysu zdrowotnego – problemy, wyzwania, prognozy, kalkulacje?
 • Jak świat sztuki odpowiedział na pandemię? Jak dostosował się do nowych realiów funkcjonowania? Jakie inicjatywy mające na celu zapewnienie trwałości działalności instytucji były najważniejsze?
 • Jakie środki należy podjąć lub już podjęto, aby wspierać niezależnych artystów w wyjątkowo niepewnym stanie?
 • Jakie działania wobec tzw. grup wrażliwych należy podjąć / podjęto? Czy pandemia miała przełożenie na wymiar działalności kulturalnej związanej z równouprawnieniem, niepełnosprawnościami, mniejszościami narodowymi, obcokrajowcami?
 • Czego sektor kreatywny może się nauczyć z tego kryzysu, aby być bardziej odpornym na następny kryzys?

Debata odbyła się na terenie Starej Papierni, budynku który administrowany jest przez UAP od lutego 2020.

Specjalna kilkudziesięcioosobowa grupa specjalistów z TVP 3 stworzyła na rzecz wydarzenia studio telewizyjne.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 • Prorektor UAP prof. dr hab. Maciej Kurak (gospodarz spotkania)
 • Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu – Tomasz Łęcki
 • Dyrektor Teatru Polskiego – Marcin Kowalski
 • Prezes Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego – Alina Kuczewska
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania – Marcin Kostaszuk

Spotkanie poprowadził Prorektor UAP dr hab. Mateusz Bieczyński

Do zaaranżowania studia posłużyły m.in. prace naszych pedagogów i studentów:

 • Grafiki powstałe I Pracowni Grafiki – Wypukłodruk
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • Meble powstałe III Pracowni Mebla
  kierownik: dr hab. Mateusz Wróblewski, prof. UAP
 • Kostiumy teatralne powstałe w Pracowni Kostiumu Teatralnego
  kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Domagała
 • Ubiór powstały w Pracowni Ubioru Unikatowego
  kierownik: dr hab. Sławomira Chorążyczewska, prof. UAP
 • Ubiór powstały w Pracowni Projektowania Ubioru
  kierownik: dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. UAP

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia.

Debatę będzie można obejrzeć wkrótce na antenie-TVP oraz kanale YouTube uczelni.