Piotr Barłóg | IN SITU cz. I — notatki podróżne z Rzymu

21.06-26.07.2020

Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1


Nieodłącznym elementem każdej podróży jest poznawanie przez rejestrowanie. Ile narzędzi rejestracji, tyle podróży. W głąb przestrzeni i w głąb siebie. Rzym jako cel takich podróży popularny był od XVII wieku, kiedy w ramach tzw. Grand Tour poznawano zabytki świata klasycznego podczas romantycznej wyprawy. Dzisiejsza podróż do Rzymu oznacza coś zupełnie innego, nie tylko przez wzgląd na zjawisko turystyki masowej i nowe media obserwacji, ale także (a może przede wszystkim) ze względu na całkowitą metamorfozę znaczenia Rzymu jako takiego. Tym niemniej, to co przetrwało (zarówno w sferze materialnej, jak i mentalnej) wciąż pozostaje pożywką dla poszukiwań twórczych. Obserwacje poczynione przez autora w ciągu dwóch wypraw badawczych w 2014 i 2016 roku znalazły swój ślad w postaci rejestracji graficznych, rysunkowych, fotograficznych i filmowych.

W zależności od użycia danego medium są to notatki ukazujące przestrzeń jako jej panoramiczny widok, detal architektury czy rzeźby, indywidualny charakter i lokalny upływ czasu. Nadrzędną wartością pozostaje tu obserwacja z natury, w miejscu — in situ. Próba obiektywnego spojrzenia koresponduje z jego subiektywizacją zaistniałą wskutek emocji, wzruszenia, czy po prostu zmęczenia wywołanego wyczerpującą pracą w upale.

Wystawa jest pierwszą z cyklu rzymskich prezentacji autora, poświęconą rozmaitym formom rejestracji miejsca. Tym razem, w czarno-białej odsłonie, składają się na nią graficzne panoramy i rysunki odręczne, pozostające w relacji obiektywizmu i manualnej ekspresji. Prezentowane panoramy wchodzą w cykl stu widoków publikowanych w książce „Peregrynacje kapitolińskie”, natomiast rysunki stanowiące dla nich rodzaj dopełnienia pokazywane są publiczności po raz pierwszy.

Ekspozycja przyjęła formę osiową, gdzie obydwie strony stanowiące wielkoformatowe widoki Forum Romanum tworzą po środku wnętrza coś w rodzaju jego graficznego odpowiednika. Forum jako najbardziej historyczny fragment miasta — miejsce, z którego wzięła początek jego kontrowersyjna przyszłość (od dawnego cmentarzyska z czasów przed rzymskich począwszy, przez porwanie Sabinek u jego zarania, po Campo Vaccino — pastwisko dla krów z okresu XVI-XVIII wieku) jest ukrytym pytaniem o współczesne przestrzenie dialogu, nadchodzącą tożsamość sztuki i architektury — o metodologie i motywacje dla ich powstawania.

Łamana przestrzeń grafiki, tworzy lokalne zaułki. Nawiązując do charakteryzujących Rzym sprzeczności, przydających urbanistyce i architekturze równoczesnego monumentalizmu i kameralności — wprowadza w rysunek — odchodzącą do lamusa podstawową formę ekspresji. Jego młodszą formułą są powstałe na tej bazie animacje, wnoszące do ekspozycji zmianę skali, znaczenia i wyrazu.

Całość stanowi zatem próbę dialogu między rysunkiem, grafiką i animacją — trzema przenikającymi się tu dyscyplinami, których mieszanina łączy dawne z obecnym.

Piotr Barłóg


Piotr Barłóg – ur. w 1983r. w Poznaniu, architekt wnętrz. Studia na poznańskiej ASP w latach 2002-2007. Projektuje wnętrza i wystawy. Na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP prowadzi II Pracownię Projektowania Wystaw. W swoich działaniach podejmuje wątki łączności między dawną a współczesną tkanką plastyczną, szuka relacji kontekstów i znaczeń. Interesuje się grafiką w architekturze i architekturą w grafice.