Familiar feeling | Maciej Gąbka

Wystawa dyplomowa

18.06 – 03.07.2020

Godziny otwarcia wystawy:
wt — pt: 16:00 – 19:00
sob: 15:00 – 19:00

Oprowadzania autorskie odbędą się 20.06.2020 (sobota) w godzinach 15:00 ; 16:00 ; 17:00; 18:00 oraz 19:00

W związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w galerii mogą przebywać jednocześnie 6 osób. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych.
Płyn do dezynfekcji dłoni zostanie zapewniony przez organizatora.

Podobno niezgodności występujące podczas próby definiowania pojęcia normy można porównać do wahania między paradoksem kłamcy a iluzją prawdy. Obok jej nadrzędnego zadania, które sprowadza się do, jakkolwiek paradoksalnie by to nie wybrzmiało, standaryzacji oraz narzucania pewnych ideałów, w granicach normy należy zatem spodziewać się serii mnożących się sprzeczności. Poświęcenie jej znaczeniu stosunkowo niewielkiej ilości czasu, pozwala dostrzec niektóre z nich. Normatywne absurdy kryją się pod postacią językowych konstrukcji, które przestały mieć dla nas jakąkolwiek wartość, gestów przeradzających się w płytkie automatyzmy, przedmiotów, które całkowicie nam zobojętniały, czy absurdalnych aspiracji człowieka dowodzących autorytarnego wpływu norm.

Familiar feeling to wystawa, na której przedstawiono wizualizacje poszczególnych reprezentacji zachowań normatywnych. Modelowy sposób pokazywania sztuki posłużył do wyeksponowania obiektów, których treść nawiązuje do modelowego myślenia przez pryzmat towarzyszących nam norm kulturowych.

Maciej Gąbka

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania
#poznanwspiera