Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu wraz Radą Osiedla Stare Miasto i Miastem Poznań, zmienia cały czas przestrzeń na placu Cyryla Ratajskiego. W związku z jubileuszem 100-lecia istnienia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), Wydział Rzeźby UAP opracował projekt artystyczny sceny plenerowej, mającej ukazywać działalność Wydziału. Cykl umożliwia prezentację różnych koncepcji i postaw twórczych, nawet bardzo odległych od siebie ideowo. Prezentowane realizacje rzeźbiarskie w przestrzeni Placu Cyryla Ratajskiego inicjują dialog młodych twórców z odbiorcami, a formuła działań w istotny sposób wpływa na popularyzację sztuki rzeźbiarskiej. 

 Od 13 maja 2020 roku można oglądać kolejną odsłonę projektu – cykl „Skupienie”, którego autorami są: Anna Brody, Piotr Brykner, Magdalena Czapiewska, Dariusz Kopka, Marta Sucherska i Michalina Zadykowicz. 

 – Nasz projekt jest odpowiedzią na temat zadany w ramach zeszłorocznego ogólnopolskiego pleneru rzeźbiarskiego „Wokół Kuli”. Nasz grupa skupiła się na zagadaniu jak w naturze znaleźć kulę, która nie będzie tak oczywista. Szukając tej kuli, trafiliśmy na oko, które posiada soczewkę i wykorzystując kształt soczewki powstały nasze realizacje – mówi Marta Sucherska studentka V roku Wydziału Rzeźby UAP, współautorska projektu.

 Prace studenckie wykonane zostały z żywic syntetycznych, materiału lekkiego i odpornego na warunki atmosferyczne.

 – Całość tych prac jest też częścią badania naukowego które tyczy się zastosowania tworzyw sztucznych w warunkach plenerowych, czyli dość nietypowa rzecz, tworzenie z materiałów który jest bardzo techniczny – warsztatowy, w warunkach poza taką przestrzenią – mówi dr Marcin Radziejewski z Wydziału Rzeźby UAP, koordynator projektu.

 Do tej pory odbyły się już dwie prezentacja w ramach Plenerowej Sceny Postaw Twórczych. Pierwszy projekt został zaprezentowany w listopadzie, drugi w styczniu. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, kolejne prace prezentowane są w maju.

 – Tą ideą, żeby to się zmieniało, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której widz będzie wciąż atakowany i nie będzie przyzwyczajał się do czegoś. Przyzwyczajenie powoduje, że się wiele rzeczy się pomija w oglądaniu. My staramy się ciągle zapraszać i uwrażliwiać na sztukę, rzeźbę – mówi prof. Wiesław Koronowski z Wydziału Rzeźby UAP, koordynator projektu.

 Prezentacje mają charakter cykliczny przekształcają krajobraz Placu Cyryla Ratajskiego każdorazowo tworząc jego nowe odsłony. Plenerowa Scena Postaw Twórczych umożliwia Poznaniakom przekrojowe poznanie działalności dydaktycznej i artystycznej Wydziału Rzeźby UAP, co wpisuje się w konsekwentnie realizowany przez Uniwersytet Artystyczny, program otwarcia Uczelni na mieszkańców miasta.

 Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczne przygotowanie całego projektu MŁODA RZEŹBA UAP – PLAC CYRYLA Studencka Scena Postaw Twórczych są prof. Karolina Komasa (Dziekan Wydziału Rzeźby), prof. Wiesław Koronowski, dr Marcin Radziejewski, dr hab. Rafał Kotwis, dr hab. Igor Mikoda.