ZNANE / NIEZNANE – EDYCJA II/2020
Pokaz wybranych prac studenckich z Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wystawa odwołana

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa / Katedra Interdyscyplinarna
kurator: prof. Rafał Boettner-Łubowski / współpraca: as. Aleksander Radziszewski
czas trwania wystawy: 11.03.2020-28.03.2020
Galeria Jerzego Piotrowicza „Pod Koroną”, ul. Kramarska 3/5

Wystawa jest drugą prezentacją Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki w Galerii Jerzego Piotrowicza. Pracownia istnieje od 2013 roku i działa w ramach Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Jej założycielem i prowadzącym jest prof. Rafał Boettner-Łubowski. W pracowni bardzo często powstają prace, które podejmują dialog z istniejącymi już dziełami i postawami twórczymi w celu kreacji przekazów polemicznych i afirmatywnych wobec wspomnianych źródeł inspiracji.
W latach 2014-2018 Pracownia organizowała co roku kameralne pokazy prac studenckich powstałych pod jej patronatem w Galerii Sztuki Współczesnej „Profil” CK „Zamek” w Poznaniu. W roku 2019 – po raz pierwszy zaprezentowano prace studenckie Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki UAP w Galerii Jerzego Piotrowicza na wystawie pt. „ZNANE/NIEZNANE”.