Sławoj Dreszer | Płynąca przestrzeń

13.01–19.01.2020

GALERIA ROTUNDA | 100|100

STO WYSTAW NA 100-lecie UAP

Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29

 


dr hab. Sławoj Dreszer

Pasją autora jest pielęgnowanie i towarzyszenie rozwojowi młodych talentów oraz dbałość o wysoką jakość kształcenia. Coraz wyższy poziom intelektualny studentów przynosi radość partnerskiego studiowania. W kontekście szybkich przeobrażeń kulturowo – cywilizacyjnych oraz rosnącej wiedzy i umiejętności studentów oznacza to ciągłe uwspółcześnianie oferty dydaktycznej. Tym samym czuje się zobowiązany do intensywnej pracy poznawczej oraz podejmowania nieoczywistych problemów w twórczości własnej.
Prezentowany na wystawie obiekt „płynąca przestrzeń” jest jednym z projektów realizowanych w ramach studiów dotyczących kształtowania i postrzegania przestrzeni. Autor stara się proponować i opisywać sytuacje w których podobnie jak w krajobrazie naturalnym każdy kierunek spojrzenia odkrywa nowe cechy percepcyjne miejsca. Miękka, pulsująca rytmem przenikań przestrzeń przynosi doznanie wyjątkowości miejsca i budzi umysły odkrywców. Podjęty temat stanowi kontynuację i rozszerzenie koncepcji modernizmu organicznego i przeciwstawia się pseudoorganicznym dziwadłom postmodernizmu.