Serdecznie zapraszamy na wystawę konkursową i uroczyste ogłoszenie wyników I Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu Ideografia 2019

Official opening and announcement of results of the 1st International Review of Graphic Design in Poznań Ideografia 2019

6–29.12.2019

wernisaż / opening: 6 grudnia 2019, godzina 18.00

Galeria Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20 | Poznań

godziny otwarcia: 13.00–18.00

/ EN below /

Konkurs w ramach I Międzynarodowego Przeglądu Projektowania Graficznego Ideografia 2019, stanowi pretekst do dokonania współczesnej interpretacji historycznych relacji polsko-japońskich, jak również prowokuje pytanie o przyszłość wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami.

Tematyka prac zgłaszanych w kategorii Ideograf dotyczyć powinna zatem wielowymiarowych i wielowątkowych rozważań́ nad znaczeniem jubileuszu dla tożsamości zarówno polskiej, jak i japońskiej. Plakat, jak żadne inne medium, wydaje się być najbardziej właściwym dla formułowania i artykułowania wspomnianych treści.

Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodą Główną oraz wyróżnienia.

Kategorie:
A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy powstałe w latach 2017-2019).
B — Ideograf (tzw. plakaty w edycjy własnej)

———————

The competition under the 1st International Review of Graphic Design ‘Ideography’ 2019 is a pretext for a contemporary interpretation of historical Polish-Japanese relations. It also elicits a question about the future of cultural exchange between our countries.

The subjects of the works submitted in the ‘ideograph’ category should cover multidimensional and multithreaded ideas on the meaning of the jubilee for both Polish and Japanese identities. Like no other medium, a poster seems to be the most appropriate form for the formulation and articulation of these ideas.

Posters will be selected for the competition exhibition by the jury appointed by the organisers, who will award the main prize and distinctions.

Categories:
A — Cultural poster (posters issued in print for a specific client and created in 2017 and 2019).
B — Ideograph (the so-called self-edited posters)

———————

ZAKWALIFIKOWANI / CLASSIFIED:

KATEGORIA A / CATEGORY A:
Dominika Czerniak-Chojnacka
Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach
Anna Chmielnik
Ryuichi Kawajiri
Ryuichi Kawajiri
Xinhao Pan
Yukichi Takada
Bartosz Choryan
Masahiro Noguchi
Eugeniusz Skorwider
Xiaoshen Ye
Tomasz Bogusławski
Piotr Pietrzak
Haoxuan Ma
Yuuki Shishido
Shin Matsunaga
Ziwei Wang
Xianxian Xu
Tomoko Yamashita
Koji Matsumoto
Norikazu Kita
Aleksander Walijewski
Mayuka Nanbu
Grzegorz Izdebski
Toshiyasu Nanbu
Katsuhiko Shibuya
Hirotaka Tanimura
Wei Xu
Si Yu
Ruifeng Wang
Tao Hong
Toyotsugu Itoh
Naoki Ikegami
Joanna Tyborowska
Bartosz Łukaszonek
Peter Javorik
Liting Ye
Ewa Jaworska
Anna Pałosz
Marcin Dzbanuszek
Piotr Depta-Kleśta
Lex Drewiński
Szymon Szymankiewicz
Michal Tadeusz Golanski

KATEGORIA B / CATEGORY B:
Magdalena Królikowska
Dominika Czerniak-Chojnacka
Nikodem Pręgowski
Hamed Baghal Behtash
Shin Matsunaga
Tomoko Yamashita
Ewa Stawicka
Paweł Hernik
Agata Adaszek
Kenya Hara
Agnieszka Srokosz
Marek Maciejczyk
Damian Antolak
Anna Sobczyk
Ali Masumbeigi
Rihito Niitsu
Lex Drewinski
Szymon Szymankiewicz