Wystawa miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

©Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu