RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI | ROZWAŻANIA AUTOTEMATYCZNE, 2018-2019

Wernisaż: 20.12.2019, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 20.12.2019 – 11.01.2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1,
58-500 Jelenia Góra

Wystawa będzie prezentować wybrane prace, stworzone przez doktora habilitowanego Rafała Boettnera Łubowskiego, prof. UAP, w ramach projektu artystyczno-badawczego pt. „Rozważania autotematyczne”, realizowanego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP od roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem prac z lat 2018-2019.


Sztuka może w pewnych przypadkach kreować refleksje o swoich własnych problemach, a więc o rozmaitych istniejących w jej kręgu dziełach, ich konwencjach, zawartych w nich motywach, sposobach ich stylistycznych artykulacji czy potencjalnych formach ich kulturowych zakresów oddziaływania. Może tym samym obalać pewne stereotypy i mity narosłe wokół wspomnianych zagadnień, lecz równie dobrze może także służyć wzmacnianiu poczucia naszej tożsamości kulturowej i związków z artystycznym dziedzictwem przeszłości. Dowodzą tego sugestywnie zarówno wybrane dzieła sztuki dawnej, jak i tej, jak najbardziej nam współczesnej.
Niewątpliwie jest to fascynujący obszar twórczych doświadczeń, umożliwiający formułowanie niezwykle ciekawych autorskich przekazów, sugestii i spostrzeżeń, wykraczających zdecydowanie poza tylko i wyłącznie subiektywne wizje i preferencje twórcze.
Jako artysta i człowiek nie zamierzam wynosić na piedestał jakichkolwiek ideologii, zarówno tych skrajnie liberalnych, jak i tych ewidentnie konserwatywnych, wręcz przeciwnie, staram się tworzyć artefakty, przepojone interpretacyjną otwartością oraz tolerancją na rozmaite sposoby odczuwania i pojmowania zagadnień sztuki i życia. Z drugiej jednak strony, jestem zagorzałym przeciwnikiem cynicznych i negacyjnych jednocześnie barbarzyńskich aktów deprecjonowania dziedzictwa dawnych tradycji artystycznych – aktów, które ciągle jeszcze dają o sobie silnie znać, zarówno pod sztandarem niedojrzale pojmowanych neo-nowoczesnych, jak i ponowoczesnych ideologii.

Osobiście jestem głęboko przekonany o tym, że są to bezdroża świata najnowszej sztuki i skłaniam się ku przekonaniu, że tylko mądre, refleksyjne powroty do Tradycji, czynione jednak poprzez pryzmat współczesnych doświadczeń twórczych, zapewnić mogą konstruktywne pokonanie swoistego kryzysu, w którym wiele przyczółków dzisiejszego art-worldu zdaje się być niestety zauważalnie uwikłanych.

Wystawa pt. „Rozważania autotematyczne (2018–2019)” prezentuje moje wybrane prace z ostatnich lat, w których podejmuję rozważania typu „sztuka o sztuce”. Na ekspozycję tę składają się refleksyjne realizacje przestrzenne (choć nie tylko), konfrontowane często z tekstami lub cytatami nadającymi im dodatkowe znaczenia i wymiary kontekstualne. Sugestie autotematyczne są w tym przypadku kreowane na dwóch płaszczyznach, które czasem mogą wchodzić ze sobą w zaskakujące interakcje. Jedna z owych płaszczyzn dotyczy obszarów rozważań o pewnych ogólnych rozwiązaniach lub zagadnieniach artystycznych, które są mi z różnych powodów bliskie i o których staram się inicjować refleksje w tworzonych przeze siebie pracach.
Druga dotyczy z kolei dyskretnego przekazywania refleksyjnych tropów na temat mojej własnej twórczości lub konkretnych moich realizacji poprzez reprezentacje mojej własnej sztuki. Na wystawie są również pokazane wybrane wcześniejsze prace mojego autorstwa o charakterze autotematycznym, stworzone przeze mnie w latach 2014-2017. Wystawa jest kolejnym podsumowaniem realizacji części mojego projektu artystyczno-badawczego, nad którym pracuję od roku 2017 na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Rafał Boettner-Łubowski