Maksymilian Sawicki | Pregeometria

28.11 – 10.12.2019
Galeria Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12
projekt: Maksymilian Sawicki
montaż: Bartosz Stępnik
Planowane jest spotkanie z artystą – informacja wkrótce

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania

Pregeometria oznacza w fizyce uprzednią formę geometrii: strukturę, z której geometria dopiero się wywodzi. Tam, gdzie geometria mogłaby opisywać właściwości znanej powierzchni, pregeometria pozwala na pracę z głębszymi podstawowymi zasadami fizyki, nie tak silnie uzależnionymi od uproszczonych klasycznych założeń o właściwościach przestrzeni.
Właśnie z tej pierwotnej, pregeometrycznej perspektywy analizie zostają poddane dwa obiekty. Reprezentujące pojmowane jako przeciwstawne kategorie natury i kultury, elementy te, poddawane przez długi czas działaniu wody, ulegają transformacji. Wspólne przebywanie w tym samym środowisku odciska ślad na ich materialnym oraz przedstawieniowym aspekcie. Przeniesione do trójwymiarowych modeli, obiekty zostają finalnie zapisane jako chmury punktów zarejestrowanych przy użyciu technik skanowania 3D, a więc jako zbiory, ponownie obiektów – tym razem jednak bezwymiarowych i pozbawionych materialności. Punkty określić można jedynie za pomocą położenia względem siebie.
Ukazane jako zbiór najbardziej fundamentalnych i nieredukowalnych elementów, obiekty zatracają swoją autonomiczność, coraz mocniej wchodząc ze sobą w reakcję i wytwarzając nowe jakości. Jednocześnie, ciągła cyrkulacja punktów oraz ich wzajemna wymiana z czasem podważa przynależność obiektów do własnych prymarnych kategorii, finalnie zaprzeczając podziałowi na to, co naturalne i sztuczne (przynależne kulturze).

Aleksandra Skowrońska
Maksymilian Sawicki


Maksymilian Sawicki – architekt, artysta sztuk wizualnych; absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu gdzie obronił dyplom magistra inżyniera architekta z wyróżnieniem. Dyplom został nominowany do nagrody im. Marii Dokowicz (nagroda specjalna) oraz do międzynarodowego konkursu Archiprix Chile 2019 na najlepszy dyplom na świecie. Swoje prace prezentował mn. podczas indywidualnej wystawy w Galerii Naprzeciw w Poznaniu, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jak również w Shanghai Normal University i Estación Mapocho w Santiago, Chile.

Zagadnienia architektoniczne są dla niego punktem wyjścia do szerszych rozważań nad przestrzenią zamieszkiwaną oraz zależnościami między formą przestrzenną a użytkownikiem. Jego rozważania oscylują wokół fenomenu współczesnego środowiska miejskiego i zagadnień związanych z samoorganizacją. Jego działalność koncentruje się na poszukiwaniu definicji nowej natury współczesnego miasta.