TERMIN KONKURSU PRZEDŁUŻONY DO 14.10.2019!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej jubileuszowej

5-ej edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.

 Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne oraz uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym.

 Karta zgłoszeniowa do pobrania –> TUTAJ

Regulamin –> TUTAJ

 Przebieg konkursu:

– etap 1
10.10.2019 – /czwartek/ – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac
e-mail: biennale@rzezba.pl
– etap 2
11.10.2019  /piątek/ – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
– etap 3
14.10.2019  – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
– etap 4
04.11.2019  /poniedziałek/ – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
– etap 5
06.11.2019  /środa/ – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
– etap 6
29.11.2019 /piątek/ – wystawa konkursowa. 29.11.2019 godz.: 18.00 – ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie
www.biennale.rzezba.pl


Biennale jest 5 edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem  konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej. Umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom. Konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

 Prof. Józef Kopczyński to polski artysta rzeźbiarz, prof. dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Oprócz rzeźby zajmował się medalierstwem, malarstwem, rysunkiem, a po 1970 roku także grafiką. Do ważniejszych dzieł z dziedziny plastyki plenerowej i pomnikowej zalicza się: Helios na pl. Rapackiego w Toruniu, pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego na dziedzińcu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, pomnik Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach, pomnik Jana Śniadeckiego i pomnik Walki i Męczeństwa w Żninie, rzeźbę Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W dziedzinie plastyki sakralnej do osiągnięć zalicza się: figurę Chrystusa w kościele franciszkanów w Koszalinie i ołtarz w kościele dominikanów w Poznaniu.

Mottem projektu jest sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów – „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”. 


HISTORIA KONKURSU:

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym.

W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W trzeciej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 72 uczestników. Po raz pierwszy główna nagroda została wręczona w dwóch kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska” oraz „Medal i płaskorzeźba”. Zostały również wręczone nagrody specjalne Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewni Garstka Studio w Szymanowie. Poza wystawą konkursową miały miejsce jeszcze cztery wystawy pokonkursowe w ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Wrocław oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie). Jednej z wystaw towarzyszyła również konferencja „Idea i praktyka – mała forma rzeźbiarska i medal” zorganizowana przez ASP we Wrocławiu.

W czwartej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 62 studentów oraz 6 uczniów liceów plastycznych. Poza trzema nagrodami głównymi (pierwsza wręczona w dwóch kategoriach), zostały wręczone dodatkowe cztery nagrody specjalne Rektorów ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych”. Analogicznie do poprzedniej edycji miały miejsce jeszcze trzy wystawy pokonkursowe zorganizowane przez ASP Gdańsk (Galeria Refektarz w Kartuzach), ASP Kraków (Galerii Promocyjna ASP w Krakowie) oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie).

CELE 5 SBMFR:

– umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom,

– promowanie małej formy rzeźbiarskiej i sztuki medalierskiej wśród studentów i społeczności regionalnej,

– konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach w kraju i zagranicą,

– kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych wśród studentów wyższych szkół artystycznych.


5 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2019

Organizator:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Partnerzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie
Garstka Studio.pl odlewnia

 Kuratorzy 5 SBMFR:

dr Jarosław Bogucki
dr Igor Mikoda
dr Dawid Szafrański